Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Diameter: 30 m; højde: 3,5 m (opmålt i 1911)

Diameter: 35 m; højde: 4,5 m (opmålt i 1949)

Undersøgelseshistorie

1873: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H.C. Strandgaard i 1873 Lem sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.14) således:

"... En af de to [høje] Øst for kaldes Baunhøj eller Kløvenhøj, og dens Top er det højeste Punkt i den sydvestlige Fjorddel af Salling ... I Traps Beskrivelse, paa Mansas og Bohrs Kaart staar Kløverhøj: Det er maaske en Forvanskning af Kløvedhøj; thi Kløverhøj passer kun daarligt eftersom Højen ligger i en Hede og aldeles er overgroet med Lyng."

1887: Fund gjort ved gravning

I toppen af højen fandt fisker Mads Christensen et sort lerkar med tætsluttende låg. Oven på de brændte ben i urnen lå et stykke af en sværdklinge, en ragekniv, en pincet, prydet med tre bukler, og en syl med et greb af usædvanlig form. Imellem de brændte ben fandtes en dobbeltknap med guldbelægning. Længere nede i højen stødte han på et gravkammer af utilhuggede kampesten, ca. 2,5 x 80 cm og ligeledes dækket af utilhuggede sten. På bunden af stenkisten lå et skelet af en mand med hovedet i øst og dækket af fint rødt sand. Der var ingen fund i graven. Bronzesagerne fra urnen indsendtes af gårdejer Jens Simonsen, og i dusør udbetaltes 11 kr.

1911: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H. Kjær i 1911 Lem sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.14) således: ""Kløvenhøj" ("Baunhøj"), 3,5 M. h. 30 M. br., oprindelig anseelig. Midt igennem gaar fra Nø-Sv. et 6-7 M. br. Skaar, hvis Bund nu i Midten ligger ca. 2 M. over Højbunden. Et Kammer er fundet og siges endnu at være til Stede, dog med aftaget Dække. Herfra er B 3777-81."

1949: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1949 var H. Norling-Christensen i Lem sogn, hvor bl.a. rundhøjen sb. 14 blev beskrevet: ""Kløvenhøj", "Baunehøj" 4 ½ x 35 m. Midt gennem højen i N-S et ca 6 m bredt skår, der på et smalt stykke lidt syd for højmidten er mindre dybt end den øvrige del af skåret, der er ca 2 m dybt, alt dog græsgroet. Midt på Østsiden en større afgravning. På toppen mod Øst et Geodætisk Instituts cementmålepunkt. Smukt virkende høj. Lynggroet i hedestykke."

Gravhøjen indeholder

Stenkiste. Dolktid eller ældre bronzealder

Længde: 2,51 m; bredde: 0,78 m; højde: 0,78 m (opmålt i 1887)

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links