Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Diameter: 33 m; højde: 1,5 m (opmålt i 1910)

Diameter: 19 m; højde: 0,75 m (opmålt i 1943)

Noteret som overpløjet i 1876.

Undersøgelseshistorie

1869: H.C. Strandgaard udarbejdede på eget initiativ en antikvarisk beskrivelse af fortidsminder og fund i Vile sogn

"Syd herfor henad mod Kirken ligger en Gruppe af 10 Høie; 5 af dem kaldes Riishøie, fordi der omkring og mellem dem vare nogle Riis og Egebuske."

1876: Fund gjort ved pløjning e.l.

I en høj vest for "Brejeshøj" (sb.nr. 58) blev der ved pløjning fundet en urne, omgivet af småsten og dækket af et par stenfliser. Urnen indeholdt foruden brændte ben en bronzenål med guldbelagt hoved, en anden bronzenål med "vorter" på hovedet, en synål med et øje midt på stilken, en syl indsat i et skaft af rav samt et lille ornamenteret benfragment. Fundet blev indsendt til Museet af H.C. Strandgaard, der havde fået det overdraget af sin bror, Christen Strandgaard.

Kommentar i forb. m. EDB-registrering:

Gravhøjen sb. 54 er den høj, der ligger tættest vest for Brejeshøj.

1910: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte Aa. Brusendorff i 1910 Vile sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.54) således:

"Overpløjet, endnu ganske anselig Høj, 33.00 i Tværm., 1.50 h. Paa Overfladen en Del Flintaffald, deiblandt Eg-Enden af en tyknakket Retøxe. Foden løber mod NV sammen med den foregaaende Høj [sb.n.r 53]. B 1563-67: 1876 indsendte [H.C.] Strandgard to Smykkenaale, den ene med guldbelagt Hoved, en Synaal, en Syl i Ravskaft samt en itubrudt Bennaal (de øvrige Sager af Bronze), alt fundet af hans Broder Kristen Strandgaard, Vile, i en af ham omtalt, nu overpløjet Høj nær "Brejeshøj" [se Høj 58] paa Matr. Nr. 9. – Dette maa da være Høj 53 eller 54. Sagerne laa i en stendækket Urne med brændte Ben i Højens nø. Del."

1943: M.M. Reffsgaard udarbejdede på eget initiativ en antikvarisk beskrivelse af fortidsminder og fund i Vile sogn

"Overpløjet Høj 3/4 x 19 m Den forrige Ejer har for mange Aar siden opgravet mange Sten midt i Højen og omkring ved Højfoden."

Gravhøjen indeholder

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)

Enkeltfund. Yngre stenalder

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links