Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Diameter: 23,85 m; højde: 4,4 m (opmålt i 1887)

Undersøgelseshistorie

1870: H.C. Strandgaard udarbejdede på eget initiativ en antikvarisk beskrivelse af fortidsminder og fund i Roslev sogn

"...8 andre [gravhøje] kunne betragtes som middelstore nemlig: ... Rishøi (paa No. 16) ..."

1887: Fund anmeldt til Nationalmuseet

Sognepræsten anmeldte, at der var fundet et bronzesværd og en guldring i "Sønder Rishøj". Højen havde oprindelig været ca. 35-38 alen i tværmål og ca. 6-7 alen i høj. Der havde flere gange været gravet jord fra højens sider. Genstandene lå i en stendynge, som muligvis indeholdt trærester fra en kiste. Graven, hvori sværdet og guldringen blev fundet, var ca. 6-7 alen lang.

1909: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte Aa. Brusendorff i 1909 Roslev sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.31) således: "Overplöjet Höj, c. 19.00 M. i Diam., 1.40 M. h. Dyrkningen 3 Aar gammel. Kaldes Sdr. Rishöj. Herfra i Nationalmuseet (indsendte 1887) B 3834-35; et 0.63 M. (24") l. Bronzesværd og en Haandledsring af Guld, f. i en af en Stendynge dækket oval Stenkreds i Sönder Rishöj, 22.00-24.00 M. (35-38 Al.) i Diam., 3.80-4.20 M. (6-7 Al.) h."

Gravhøjen indeholder

Formentlig Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Længde: 4,39 m (opmålt i 1887)

Dækket af en stendynge.

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links