Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Undersøgelseshistorie

1872: H.C. Strandgaard udarbejdede på eget initiativ en antikvarisk beskrivelse af fortidsminder og fund i Jebjerg sogn

"Hanghøi, som ligger længere mod Nord [end Kløvenhøj = sb.28], er næsten bortført. I 1864 fandtes en Guld Spiral-Armring, som blev solgt til en Guldsmed i Skive."

1888: Fund anmeldt til Nationalmuseet

Da man var ved at køre jord væk fra højen, stødte man på en stensætning. I denne fandtes en guldring, bøjlen til en bøjlenål af guld, to stykker guldbelægning, formentlig til dobbeltknapper samt rester af et bronzesværd.

1911: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte Aa. Brusendorff i 1911 Jebjerg sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.18) således: "Slöjfet Höj. Kun svage Spor tilbage i den dyrkede Mark paa en Bakketop. Kaldtes "Hanghöj". – Herfra Mus Nr. B 4180-82 (1888): en Böjlenaal og to Knapper, alt af Guld (10 Kr.), fundet i en forstyrret Stensætning ved Rester af et Bronzesværd."

Gravhøjen indeholder

Grav af uvis type. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links