Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Noteret som overpløjet i 1910.

Undersøgelseshistorie

1869: H.C. Strandgaard udarbejdede på eget initiativ en antikvarisk beskrivelse af fortidsminder og fund i Torum sogn

"Øst herfor [for "Sognehöiene" = sb.15-16] ligger Hegelundshöiene [sb.18-19]. Den ene af dem har været en meget stor Höi [sb.19] og er ikke igrunden endnu, skjöndt der er taget af Siderne og kastet i Toppen af den. Den nordligste er ganske lille og tildels bortfört [sb.18]."

1878: Fund anmeldt til Nationalmuseet

Ved sløjfning af højen fremkom en stensat grav indeholdende en guldarmring og fragmenter af et bronzesværd. Graven lå efter sigende i retning NØ-SV og indeholdt rester af træ fra en hensmuldret kiste samt noget stof. Ved fodenden af denne grav fremkom en anden grav, sat af glatte sten. Heri fandtes en bronzedolk. Begge grave lå på højens bund.

1910: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte G. Sarauw i 1910 Torum sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.19) således: "[Sb.18-19]: 2 nedpløjede Høie. I Hegelundshøi (No. 19 ?) fandtes 2 stensatte Grave, hvori en Guldarmring og et Bronzesværd B 1836-37, samt Bronzedolken Mus. Nr. B 1838. Indsendt 1878. Dyrket i Ager."

1941: M.M. Reffsgaard udarbejdede på eget initiativ en antikvarisk beskrivelse af fortidsminder og fund i Torum sogn

"Overpløjet lav bred Højning mange smaa Sten og Stenskaller ligger spredt paa Tomten."

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Formentlig Stenkiste. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links