Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Diameter: 25 m; højde: 2 m (opmålt i 1943)

Undersøgelseshistorie

Bøndernes brev til Frederik 7., der indledes: "Allernaadigste Konge!".

.

1863: Fund anmeldt til Nationalmuseet

Nogle bønder fra Flynder sogn havde udgravet højen, hvori de fandt en egekiste. Kisten var omgivet af to lag egeplanker med en egepæl i hvert hjørne. Liget havde været iført klæder af vævet uldtøj og været indsvøbt i et dyreskind. Af gravgaver fandtes en bronzedolk, fragmenter af en træskål med indslåede tinstifter og en gennemboret hornknap. Oldsagerne blev sammen med et brev sendt til kongen, Frederik den Syvende.

1878: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H.C. Strandgaard i 1878 Flynder sogn og beskrev lokaliteten således: "I Flynder Sogn er 37 Höje og Spor af 5 til som ere slöjfede. Den mærkeligste af disse er sandsynligvis den paa Sandbæk Mark beliggende Fladhöj, hvori i 1863 fandtes en af en Egestamme udhulet Kiste, som indeholdt en Bronzedolk, nogle Stykker Træ med indslaaede Tinnagler, en Hornknap og Brudstykker af Töj. Fundet blev afgivet til H.M. Kong Frederik den Syvende og findes beskrevet i Tillæg til Aarböger for Oldkyndighed 1866 Side 4. De Oplysninger om dette Fund, som jeg erholdt, stemme fuldkommen med nævnte Beretning, og jeg vil kun bemærke, at Höjen ikke findes et Bösseskud Nordvest men Sydvest for Kirken, hvad ogsaa kan sees paa Kortet, samt, at Kisten vendte fra Sydvest mod Nordöst i Højen. Kisten var saa stærk, at Stykker af den i flere Aar derefter fandtes i Gaarden ved Findestedet. Höjens Omkreds er 146 Alen, men er mulig vis bleven noget större ved Gjennemgravningen end den var oprindelig."

1943: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1943 var C.L. Vebæk i Flynder sogn, hvor bl.a. rundhøjen sb. 1 blev fredet med følgende beskrivelse: "Meget anselig flad Rundhøj, "Fladhøj", 2 x 25 m. Stort, gl. Krater NØ for Centrum, ud gennem Højsiden, et mindre lignende i NV-Siden. Enkelte mindre Beskadigelser i Toppen. Lyng- og græsklædt."

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav (i stammekiste). Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links