De hvide anemoner i Danstrup Hegn udnytter den klare forårssol til at blomstre og samle energi til frøsætning og næste års blomstring, inden bøgen springer ud og henlægger skovbunden i dyb skygge. Energien oplagres i anemonernes tykke jordstængler, som trods et højt indhold af giftstoffet anemol ædes med vellyst af rådyr om vinteren.

.

I 1961 ynglede sortspætten i Nordsjælland for første gang i nyere tid. Siden har den været i fremgang og er i dag et hyppigt bekendtskab i mange af skovene i Fredensborg Kommune. Sortspætten sætter sit tydelige præg på de skove, som den lever i, da den hvert år udhugger et nyt redehul. Skovene bliver således tilført en jævn strøm af redehuller, som siden udnyttes af en række andre hulrugende fugle.

.

Danstrup Hegn udgør den sydvestlige halvdel af det 570 ha store, sammenhængende skovområde Danstrup-Krogenberg Hegn, som strækker sig over grænsen mellem Fredensborg og Helsingør Kommuner. Skoven er en typisk produktionsskov med bøg og rødgran som de vigtigste arter. De suppleres af bl.a. eg og avnbøg og især i syd også af ask og ahorn.

Der er gennemført flere naturgenopretningsprojekter i skoven. Blandt dem er Uglesø Mose, der siden 2009 er blevet ryddet for træer, så den i dag fremstår som et lysåbent fattigkær. I mosen vokser bl.a. den fredede kongebregne, og efter rydningen har den lille orkide hjertelæbe igen indfundet sig. Den sjældne sortstænglet sumpmos har også en større bestand i mosen, og på døde træer i kanten af mosen vokser krumbladet stødmos.

Danstrup Hegn er en usædvanlig god svampelokalitet. Skovens mere end 120 forskellige arter omfatter populære spisesvampe som alm. kantarel og flere forskellige rørhatte samt en række sjældne svampearter som gul skælrørhat, sodrørhat, cinnoberslørhat og skællet mørkhat.

Dyrelivet er også både rigt og varieret. Skoven rummer flere grævlingegrave samt en stor bestand af dådyr, mens de talrige ynglefugle bl.a. tæller hvepsevåge, duehøg, svaleklire, skovsneppe, sortspætte og rødtoppet fuglekonge.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Fredensborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links