Mellem april og oktober kan man hver lørdag komme forbi og gøre et kup, når der bliver afholdt loppemarked på parkeringspladsen mellem Smallegade og Frederiksberg Bredegade ved rådhuset.

.
Det centrale Frederiksberg, 2018. Frederiksberg Slot, Frederiksberg Have, Zoologisk Have og Søndermarken dominerer det centrale Frederiksberg. Den gamle landsbys centrum lå indtil midten af 1800-tallet i trekanten Allégade, Frederiksberg Bredegade og Smallegade, men da Frederiksberg i 1864 fik station ved Falkoner Allé, rykkede byens centrum mod nord. Hvor Allégade går over i Pile Allé og mødes med Frederiksberg Allé ligger Frederiksberg Runddel. Gaderne Gammel Kongevej og Falkoner Allé er vigtige handelsområder med bl.a. Frederiksberg Centret. Foruden folkeskoler og gymnasier har det centrale Frederiksberg en del uddannelsesinstitutioner, fx CBS, Københavns Universitet Frederiksberg Campus (den tidl. Landbohøjskole) og læreruddannelsen Københavns Professionshøjskole.
.

Kvarter på Frederiksberg. I området Frederiksberg Bredegade, Smallegade og Allégade kan man ane den gamle landsbys struktur. Sydøst herfor udgør området fra Frederiksberg Kirke og Frederiksberg Runddel op til Gammel Kongevej, omkring Pile Allé og Allégade, den ældste del af Frederiksberg.

I 1660’erne opførte Frederik 3.s dronning Sophie Amalie en »prinsessegård« i bindingsværk til sine døtre. Gården lå på Frederiksberg Runddel, hvor de to nuværende 1700-talsbygninger i dag danner indgang til Frederiksberg Have. Den niårige kronprins Frederik (den senere kong Frederik 4.) overtog gården i 1680, hvorefter den kom til at hedde Prinsens Gård. I 1744 ombyggede Niels Eigtved den sydlige sidefløj, orangeriet eller Laurierhuset, som det kaldes. Det meste af gården nedbrændte i 1753, hvorefter den nordlige sidefløj genopførtes 1755‑56 som pendant i samme stil med Lauritz de Thurah som arkitekt. Hovedfløjen genopførtes ikke; i stedet tilføjede Thurah det stadig eksisterende, elegante gitter med tilhørende port i midten.

1700‑04 var Frederiksberg Allé blevet anlagt på strækningen fra Sankt Thomas Plads til ridebanen foran Prinsens Gård, kantet af to rækker lindetræer i hver side. I dag er noget af strækningen kun med én række lindetræer.

De ældste ejendomme på østsiden er Allégade 6 og Ludvigs Minde i nummer 22, opført i hhv. 1753 og 1790, mens de øvrige er fra 1800-tallet. Allégade 6 er et herskabeligt landsted i én etage med mansardtag, der skjuler sig bag et senere opført forhus.

Hvor Allégade og Gammel Kongevej mødes, opførtes Frederiksberg Rådhus i årene 1941‑53. Arbejdet måtte indstilles i 1944 på grund af krigen. Man var ikke nået længere end til den høje kælderetage, hvilket stadig er synligt ved en farveforskel i murværket. Arkitekten Henning Hansen, der ledede opførelsen, døde i 1945, og byggeriet blev først genoptaget i 1949, hvor Helge Holm og Carl H. Nimb overtog færdigprojektering og byggeledelse indtil færdiggørelsen i 1953.

Den trafikerede Gammel Kongevej set mod øst. Vejen, der strækker sig fra Frederiksberg Rådhus i vest til Sankt Jørgens Sø i øst, eksisterede allerede i 1500-tallet, men blev udbygget og ændrede navn til Kongevejen i 1600-tallet. Da Frederiksberg Allé blev anlagt 1700‑04, skiftede Kongevejen navn til Gammel Kongevej. I dag er den en livlig handels- og butiksgade.

.

Kvarteret syd for Gammel Kongevej

Kvarteret syd for Gammel Kongevej, 2018. Området er også en del af det centrale Frederiksberg. Vejnettet, der udstrålede fra København omkring 1800, er næsten intakt, som det ses af Gammel Kongevejs, Frederiksberg Allés og Rahbeks Allés forløb. Etagebebyggelsen langs Gammel Kongevej dækker for de gamle villakvarterer mod nord, mens der syd for Frederiksberg Allé er villaer, fx ved Frydendalsvej. Pariserhaven, der krydser Madvigs Allé, og Rosenhaven er eksempler på kommunens ønske om at skabe grønne områder blandt etagebyggerierne. Gammel Kongevej og Vesterbrogade er vigtige forretningsgader, og Frederiksberg Allé har specialforretninger og teatre.

.

På Frederiksberg Allé er der god plads til en gåtur mellem rækkerne af lindetræer.

.

Kvarteret danner omtrent en trekant med toppunkt umiddelbart øst for Frederiksberg Allés udmunding i Vesterbrogade, med grundlinje i Allégade-Pile Allé og med Gammel Kongevej og Vesterbrogade som sider. Bag Gammel Kongevejs randbebyggelse med etageboliger findes stadig huse fra de tidlige villakvarterer, fx mellem Hauchsvej og Mynstersvej og mellem Kochsvej og Frydendalsvej. Her ses endnu mange eksempler på 1850‑70’ernes villabebyggelse, som fx Villa Godthåb fra 1850, der i dag ligger bag nr. 86 og sammen med nr. 160 (nu Danske Bank), der er opført næsten samtidig, udgør Gammel Kongevejs ældste bygninger. Men det er etageejendomme, der dominerer områdets bebyggelse. Oprindelig blev de opført som karréer, men efterhånden blev der skabt åbninger i ejendommene for at skabe lys og luft, og kommunen begyndte at anlægge grønne områder. Det gælder eksempelvis bælterne mellem Amicisvej og Allégade og langs Allégades vestside op mod Smallegade samt Rosenhaven.

Mellem Mynstersvej og Nyvej findes en grøn passage, Pariserhaven. Bygningerne der skaber passagen, er alle hjørneejendomme med åbninger imellem. Bebyggelsen er primært opført i årene op til 1910. En enkelt undtagelse er hjørneejendommen Nyvej 12‑14 fra 1938, som er en skulpturel funkisejendom i røde sten tegnet af Arthur Wittmaack og Vilhelm Hvalsøe.

Murermester Johs. Zehngraff har bygget flere af villaerne på Asgårdsvej, fx nr. 17 fra 1893, og etagehusene på Kochsvej nr. 13‑33 fra sidst i 1800-tallet, samt en god del af villaerne på den anden side af vejen. Stilen er gennemgående en opfindsom og flamboyant historicisme, mens etagehusene på Kochsvej er vellykkede ved deres dynamiske facadeforløb, afbalancerede detaljer med karnapper og altaner samt usædvanlig dybe forhaver. Langs Bakkegårds Allé, Halls Allé og Brøndsteds Allé ligger tre- til femetagers huse. Deres historicistiske træk manifesterer sig eksempelvis i bebyggelsen langs Vesterbrogade fra Halls Allé til Pile Allé med de spirprydede hjørnehuse ved Bakkegårds Allé 1‑7 og 2‑8, opført af Julius Bagger 1893‑95.

Schlegels Allé, Asmussens Allé og Jacobys Allé domineres af femetagers ejendomme i røde sten med en levende facadeudformning. Et godt eksempel er hjørneejendommen Jacobys Allé 10‑12/Schlegels Allé 9‑11 af Ulrik Plesner og Valdemar Dan fra 1913. Den massive karré på Jacobys Allé 14‑16, Schlegels Allé 8 og Asmussens Allé 1‑5 er opført i 1915 af Rasmus Rue i en enkel barokstil.

På Jacobys Allés nordside ligger en række herskabelige villaer, fx Jacobys Allé 23 fra 1913 af Ulrik Plesner og nr. 13, opført i 1918 af Frederik V. Kiørboe, stærkt inspireret af herregården Bækkeskov øst for Næstved fra 1796.

Frederiksbergs ry som forlystelsesområde for københavnere og lokale borgere repræsenteres stadig af teatrene nær Frederiksberg Runddel, Betty Nansen Teatret, Aveny-T, Edison og Riddersalen, af de små familiehaver ved Pile Allé og traktørstederne i Allégade.

Videre læsning

Læs mere om Frederiksberg

Læs videre om

Se alle artikler om Bydele og byområder