Sneen dækker de åbne arealer på Dyred Banke, så kun træerne og de gamle skel træder frem i landskabet. Tilbage i 1940’erne var Dyred Banke dækket af hede, og hist og her kan man stadig se hedelyng nede mellem græsset. I dag er heden dog for længst forsvundet og erstattet af artsrige overdrev. Overdrevene plejes i dag gennem en frivillig indsats med bl.a. høslæt, og på sigt er der et ønske om at supplere pleje med græsning.
.

Vest for Hesbjerg Skov op mod grænsen til Assens Kommune ligger Dyred Banke (tidligere Pilebakken), som med sine 123 m.o.h. udgør Odense Kommunes højeste punkt. Bakken er en såkaldt fladbakke, der er opstået i slutningen af sidste istid, ved at smeltevand har aflejret materiale i en sø, som var afgrænset af efterladt dødis. Da dødisen smeltede bort, stod det aflejrede materiale tilbage som en fladtoppet bakke. Fra toppen af bakken er der direkte synskontakt til Frøbjerg Bavnehøj, Vissenbjerg Bakker og Brænde Ådal i vest samt Odense Ådal i sydøst, og der er derfor opsat en trigonometrisk station, som har været benyttet til geodætisk opmåling. For foden af bakken ligger den gamle Sankt Helene Kilde, som ifølge sagnet skulle have helbredende egenskaber.

Landskabet i det privatejede område veksler mellem skov, mose og lysåbne overdrev. I mange år var overdrevene så tilgroede, at det oprindelige planteliv var i fare for at forsvinde. En større indsats fra frivillige fra Danmarks Naturfredningsforening, der regelmæssigt rydder ny træopvækst og foretager høslæt, har sikret, at man også i dag kan opleve en varieret overdrevsvegetation med bl.a. vellugtende gulaks, hedelyng, blåmunke, håret høgeurt, kantet perikon og flipkrave.

For at sikre offentlighedens adgang samt forhindre tilplantning, der kunne ødelægge udsigten, blev ca. 13,8 ha af Dyred Banke fredet i 1942. Derudover indgår bakken i fredningsforslaget om Hesbjergkilen fra 2018.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Odense Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land