Befolkningsudviklingen 1971‑2019 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Fanø Kommune, Region Syddanmark og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.
På Sønderho Strandvej i Sønderho skal fritidshusene være stråtækte og ligge med gavlen placeret i øst-vestlig retning. Fritidshuse udgjorde i 2019 59 % af de i alt 4.796 boliger på øen. Samme år blev der samlet set registreret 838.687 overnatninger på øen.
.

Trods befolkningstilvækst er gennemsnitsalderen i Fanø Kommune stigende, og denne udvikling ventes at fortsætte frem mod 2045. Samtidig er boligmassen præget af en stor andel fritidshuse og en stor andel ældre boliger opført før år 1900.

Befolkningsudviklingen

Fanø Kommune er i perioden 1970‑2019 vokset fra 2.694 til 3.404 borgere. I befolkningsfremskrivningen fra 2019 forventes en fortsat stigning til 3.732 i 2045. Fanø er den eneste danske økommune med en sådan befolkningsfremgang. Det seneste tiår har væksten været drevet af indenlandske tilflytninger samt af indvandring. Fra 2009 til 2018 har den årlige indenlandske nettotilflytning (forskellen mellem til- og fraflyttede) i gennemsnit været på 16 personer om året, og i fremskrivningen forventes den at stige yderligere. Den årlige nettoindvandring til kommunen, som omfatter både danske og udenlandske statsborgere, var i samme periode i gennemsnit 27 personer. Kommunen havde derimod i perioden et fødselsunderskud (flere døde end fødte) på gennemsnitligt 23 om året.

I 2019 var 34 % af befolkningen fyldt 65 år, og andelen vil ifølge fremskrivningen vokse til 42,7 % i 2045. I samme periode er andelen i den erhvervsaktive alder (15‑64-årige) vurderet til at falde til 42,3 %. Med andre ord vil andelen af borgere på 65 år og derover blive lidt større end andelen af 15‑64-årige. Det betyder, at ældrekvoten, der er antallet af indbyggere på 65 år og derover i forhold til antallet i den erhvervsaktive alder, vil vokse fra 66 % i 2019 til 101 % i 2045.

Boligforhold

Da der kun er få bolighandler i kommunen (de seneste ti år har der kun sjældent været flere end ti i kvartalet), er det svært at fastslå prisniveauet. Det ligger dog gennemgående højere end i Region Syddanmark, hvor den gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcel-/rækkehuse i 2018 var ca. 9.800 kr. Næsten alle boliger i kommunen er private ejerboliger (93 %). En forsvindende lille del er lejeboliger, omkring 300 i alt, og heraf er de fleste almene boliger.

Kommunen rummer en usædvanlig stor andel af gamle boliger, idet 29 % er opført før år 1900, hvilket kun gør sig gældende for 9 % af boligerne på landsplan. I årene efter 2007 er der bygget nye boliger på udstykninger ved Nordby. 59 % af boligerne er fritidsboliger, hvilket er landets næststørste andel, kun overgået af Odsherred Kommune. Kommunens øvrige boliger består af omkring to tredjedele parcel-/stuehuse og en tredjedel række-/kædehuse.

Indvandring

I 1980 var 2,3 % af befolkningen i Fanø Kommune indvandrere eller efterkommere, mens tallet var 3 % i hele landet. I 2019 var andelen vokset til 8,8 % på Fanø mod 13,7 % på landsplan. I 2019 boede i kommunen 274 indvandrere. Af de 158 indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) var næsten halvdelen fra Tyskland. Blandt de 116 indvandrere fra ikke-vestlige lande var halvdelen (51 %) fra Syrien.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Fanø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger