Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Diameter: 21,3 m; højde: 3,8 m (opmålt i 1860)

Diameter: 24 m; højde: 3 m (opmålt i 1898)

Noteret som overpløjet i 1955.

Undersøgelseshistorie

Skitse af gravhøjen med egekisten på grundlag af findernes oplysninger. Kisten var omgivet af en stenpakning og tre store sten. Ca. midt i graven, ved "c" stod trækarret, og i det ene hjørne, ved "b", skal dyreskindet have ligget sammenrullet.

.

1860: Fund anmeldt til Nationalmuseet

Ved en delvis udgravning af "Fladhøj", der på daværende tidspunkt målte 21,30 m i tværmål og 3,80 m i højden, fandt man midt på højbunden en stenpakning, angiveligt med en bautasten ovenpå. Stenpakningen indeholdt en egekiste med et ubrændt lig indsvøbt i et dyreskind. I graven lå en træskål formentlig med indslåede tinstifter (ikke bevaret).

1898: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte G.V. Blom i 1898 Føvling sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.97) således:

"Medtaget Høirest. Høist 3.00 met. Tværmaal 24.00 met. Hele Toppen er borttaget; i den derved fremkomne Flade er der en rimeligvis til Bund rækkende Udgravning med Udgang mod Ø. Sydsiden er bortgravet til halvt ind mod Midten; i Afgravningen ligger store Kartoffelkuler. I Højfoden mod Ø er der ligeledes Kartoffelkuler. Paa Højen ligger der talrige Mursten, saa at der muligvis en Gang har været bygget et Hus iden. Lynggroet i Ager. Museets Fund: 19642-43 er gjort i denne Høi. I Høien siges der at findes flere mindre Stensætninger."

1955: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1955 var C.L. Vebæk i Føvling sogn, hvor bl.a. rundhøjen sb. 97 blev beskrevet: "Udpløjet."

Foto: J. Jensen, Nationalmuseet, 1988
.

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav (i stammekiste). Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links