Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Diameter: 20,8 m (opmålt i 1896)

Undersøgelseshistorie

1859: Fund gjort i forbindelse med landbrug, skovbrug e.l.

I 1859 var ejeren gået i gang med at fjerne højen for at bruge fylden til gødning. Da ca. 1/3 af højen var gravet væk, stødte man på en stor stendynge, hvorfra vandet vældede ud. Da arbejdet genoptoges, afdækkedes enden af en egekiste. Pastor Thisted fik arbejdet standset for selv at få lejlighed til at foretage en undersøgelse det følgende år.

1860: Udgravning foretaget af en privatperson

Egekisten fra Lille Dragshøj, opstillet i have. Foto: Før 1860.

.

Ved pastor Thisteds undersøgelse af egekisten fandtes der rester af et ubrændt lig, bl.a. et stykke af hovedbunden med langt sort hår. Den døde havde ligget på et dyreskind, fuldt påklædt og indsvøbt i sin kappe. I kisten fandtes en træskål dekoreret med indslåede tinstifter, en lille spånæske, som havde stået inden i træskålen, en bronzedolk i træskede, en dobbeltknap af træ (ikke bevaret) samt rester af den dødes klædedragt, deriblandt en hue, af vævet uldstof.

1925: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte T. Thomsen i 1925 Højrup sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.52) således: "Lille Dragshøj, fuldstændig sløjfet, nu en tilplantet Sænkning efter en Grusgrav. Her gjordes 1859-60 Egekistefundet 19463-70: Egekiste, Bronzedolk, Brudstykker af Trækar og Spaanæske, Tøj, Menneskehaar, Flintspyd samt Klingen af en Bronzesværd (Vilh Boye: Fund af Egekister fra Bronzealderen S 114. Pl XXIII)."

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Længde: 3,14 m (opmålt i 1860)

Længde: 2,6 m; bredde: 0,62 m (opmålt i 1896)

Dækket af en stendynge.

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Fund fra grav. Yngre stenalder eller bronzealder

Desuden registreret

Sagn knyttet til højen. Nyere tid (1660-)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links