Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Diameter: 14 m; højde: 1,2 m (opmålt i 1896)

Noteret som overpløjet i 1896.

Undersøgelseshistorie

1896: Fund anmeldt til Nationalmuseet

Ifølge meddelelse fra Ribe Stiftamt havde husmand Niels Bondesen Eriksen ved gravning fundet en armring af guld, fragmenter af et bronzesværd og en spiral fra en bronzefibula. Disse ting lå i et Ø-V-orienteret stenkammer, som var meget ødelagt af en kartoffelkule. På dette sted havde der tidligere ligget en høj ved navn "Marenshøj", som imidlertid var blevet sløjfet. Oprindelig havde højen målt ca. 14 m i tværmål og 1,2 m i højden.

1906: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte Sv. Müller i 1906 Jernved sogn og beskrev lokaliteten således: "Udpløjet Rest af en lille Høj, "lille Marenshøj". Midt i denne Høj fandtes en lille Stenkiste, sat af flade Sten; i Stenkisten brændte Ben og Bronzealdersfundet B 6444-46: Haandledsring af Guld, Sværd af Bronze (Brudstykke), Spiral af en Fibula."

Gravhøjen indeholder

Stenkiste. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links