Viking Atletik arrangerer det årlige løb Etape Bornholm, hvor deltagerne kan løbe over fem dage. Der er forskellige distancer og løb for hold, voksne, unge og børn. Cirka 200 frivillige hjælper til undervejs. På billedet ses start- og målområdet ved Hammeren ved arrangementets 25-års jubilæum i 2018.
.

Sideløbende med de store religiøse vækkelser, der prægede Bornholm fra midten af 1800-tallet, voksede også foreningslivet frem med skytte- og gymnastikforeninger. I dag er mere end 200 foreninger godkendt af kommunen under folkeoplysningsudvalget.

Den første skytteforening på Bornholm blev oprettet i 1863 og efterfulgt af Bornholms Amts Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening i 1869. Foreningen ændrede i 1992 navn til DGI Bornholm og er i dag en interesseorganisation, der rummer ca. 70 bornholmske idrætsforeninger. Gymnastik er stadig den mest udbredte sport på Bornholm med flest unikke medlemskaber efterfulgt af løb. Tejn Idrætsforening vandt Bornholms Regionskommunes årlige kultur- og idrætspris i 2017, og foreningens afdeling Løb arrangerer hvert år et af Danmarks hårdeste trailløb: Hammer Trail.

Øen har mange uniformerede korps, herunder Danske Baptisters Spejderkorps, Det Danske Spejderkorps, De grønne pigespejdere, KFUM og KFUK, Metodistkirkens Spejdere, De Gule Spejdere og FDF. Foreningen Bornholm blev stiftet i 1906 og har til formål at udbrede kendskabet til Bornholms natur- og kulturarv. Bornholms Historiske Samfund blev stiftet samme år og står bag arrangementer og udgivelser med udgangspunkt i Bornholms historie. Bornholms Museumsforening kunne i 2018 fejre 125-års jubilæum. Af andre kulturforeninger kan nævnes Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening (stiftet 2002), der er støtteforening for kulturcenteret Svanekegaarden.

Bornholms Folkebiblioteker har afdelinger i Rønne, Hasle, Gudhjem, Aakirkeby, Allinge-Sandvig, Svaneke og Nexø samt på Christiansø.

En række foreninger har tiltrådt kommunens strategi for frivillighed og partnerskaber, som omfatter fire områder, hvor samspillet mellem kommunen og frivillige ønskes styrket: ældreområdet, integration af flygtninge, skoleområdet og sunde og grønne lokalsamfund. Samarbejdet er organiseret i paraplyorganisationen Frivillig Forum Bornholm, der blev stiftet i 2016.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Bornholms Regionskommune

Læs også om

Se alle artikler om Foreninger og frivillige