Den ca. 7 ha store Glisholm Sø er et regnvandsbassin i den sydøstlige udkant af Odense.
.

Den ca. 7 ha store Glisholm Sø er et regnvandsbassin i den sydøstlige udkant af Odense. Søen har et volumen på ca. 42.000 m3 og blev anlagt for at opsamle regnvand fra bl.a. det nye Odense Universitetshospital og derved aflaste Lindved Å, som tidligere har været belastet af kraftige regnskyl, der fik åen til at gå over sine bredder. Søen skal samtidig forbedre forholdene for dyrelivet, og der er derfor anlagt tre fugleøer ude i søen, mens der langs bredden er gravet vandhuller og opsat fuglekasser.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Odense Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande