Jelse Odde er en odde på nordsiden af Lundø, der strækker sig flere kilometer mod nord. Odden består af strandvolde af grus og rullesten, der er aflejret af vind og havstrømme. Plantelivet på den delvis græsklædte odde er af beskeden karakter.

For at beskytte de landskabelige værdier og friholde området for sommerhusbebyggelse blev Jelse Odde fredet i 1965. Desuden indgår den i det 23.520 ha store habitatområde, som bl.a. omfatter Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord, samt i fuglebeskyttelsesområdet Lovns Bredning.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Skive Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster