Luftfoto af Kastellet
.

Citadellet Frederikshavn, bedre kendt som Kastellet, er et af Nordeuropas bedst bevarede fæstningsanlæg, påbegyndt af Christian 4. i 1624 som Sankt Annæ Skanse som en del af Københavns bybefæstning. Efter den svenske belejring af København 1658-60 blev skansen forstærket og ombygget til et citadel, dvs. et fæstningsanlæg, der fungerede som en sidste forsvarslinje, man kunne trække sig tilbage til, når resten af fæstningen var løbet over ende.

I dag fungerer anlægget som kaserne og arbejdsplads for Forsvaret, herunder Forsvarets Efterretningstjeneste samt som seværdighed. På Kastellet findes tre små foreningsdrevne museer, som formidler hver deres del af Forsvarets historie: Kastellets Historiske Samling og 1. Regiment, Danske Livregiments Mindestue og Livjæger Museet.

Kastellet strækker sig i dag sammen med parkanlæg som Ørstedsparken, Botanisk Have og Østre Anlæg som et grønt bælte gennem København. Disse var, ligesom Kastellet, tidligere en del af byens fæstningsanlæg fra 1600- og 1700-tallet. Med undtagelse af Kastellet solgte staten i 1870 arealerne til Københavns Kommune.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv