De fleste af museerne i Rebild Kommune er centreret i området omkring Rebild, Rold Skov og Lindenborg Ådal, men et enkelt er at finde helt vestpå i kommunen. Det er Boldrup Museum, der som det eneste er statsanerkendt.

RebildPorten i Rebild er det turistmæssige midtpunkt, hvor man kan indhente oplysninger om kommunens seværdigheder.

Rold Skovs historie og egnens folklore formidles på Museum Rebild.

I Rebild Nationalpark ligger Blokhusmuseet også kaldet Lincoln Log Cabin, der fortæller om udvandringen til Amerika.

For foden af Rebild Bakker i Lindenborg Ådal er krybskytten Lars Kjærs beskedne hus indrettet og møbleret, som det så ud, da Lars og hans kone Marie boede i huset, som han selv havde bygget. Selv om Lars var krybskytte, var han højt agtet blandt de lokale.

På den anden side af ådalen ved Tinbæk Mølle kan man i Thingbæk Kalkminer opleve værker af billedhuggerne Anders Bundgaard og Carl Bonnesen. I 2014 blev stedet udvidet under navnet Rebildcentret.

Ikke langt fra Rebildcentret ligger den atomsikrede bunker REGAN Vest. Det underjordiske anlæg er fredet og administreres af Nordjyllands Historiske Museum. Der er planer om at åbne REGAN Vest for offentligheden i 2020.

Videre læsning

Læs mere om Kultur i Rebild Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv