Trines Hus er et frivilligt drevet privatmuseum, der viser livet på landet i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Huset blev opført omkring 1770 i landsbyen Tåstrup. Ane Katrine Larsen, kaldet Trine, som huset er opkaldt efter, blev født her i 1882. Hun boede i huset, indtil hun kom på plejehjem i 1953. Ejerne af nabohuset købte Trines Hus og etablerede det som museum i ca. 1980.
.

Selskabet Højeruplund er en privat forening, der blev stiftet i 1910 med det formål at »højne den fædrelandskærlige Samfølelse i vort Folk«. Foreningen driver Højerup Traktørsted i den oprindelige skovløberbolig på Højerup Bygade i Store Heddinge, og i 1932 blev den gamle kirke, som mistede sit kor i et klinteskred i 1928, overdraget foreningen. Af andre private museer kan nævnes Rødvig Skibsmotor museum, der er en selvejende institution stiftet i 1987 og har en samling af ca. 300 skibsmotorer fra perioden 1903-73. Stevns Folklore Forening driver Stevns Folklore Museum i Algade i Store Heddinge, der har fokus på stevnske folkeminder, folkehistorier og lokal mytologi. Egnshuset Ranestedet i Hårlev holder til i et landbohus indrettet som i 1950’erne, der drives af Foreningen Ranestedet, stiftet i 1990. Også Trines Hus i landsbyen Tåstrup er et privat museum.

Stevns Lokalhistoriske Arkiv blev stiftet i 1977 og var lokalarkiv for den tidligere Stevns Kommune, mens Vallø Lokalhistoriske Arkiv var lokalarkiv for den tidligere Vallø Kommune; begge er i dag samlet i Hårlev Bibliotek.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Stevns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv