En friskfanget hornfisk vises stolt frem på den stenede strand ud for Kronborg. Til stor glæde for områdets mange lystfiskere passerer hornfisk i stort tal Kronborgpynten i april og maj.
.

Ved Kronborg strækker kysten sig ud som en pynt i Øresund. Her er afstanden mellem Sjælland og Sverige blot 4 km, hvilket skaber en flaskehals for det gennemstrømmende vand. Strømmen omkring Kronborgpynten er derfor meget kraftig og har skåret en op til 40 m dyb fure i havbunden.

Flere forskellige fiskearter passerer kysten ved Kronborg på deres vandring til og fra gydepladserne i Øresund og Østersøen. I april-maj er det hornfisk, som passerer Kronborg i store stimer, mens sild søger ind i Øresund i august. Om vinteren er det så torskens tur til at vandre mod gydepladserne i syd og øst. Ved Kronborgpynten er havørred almindelig, og i de store ålegræsområder syd for Helsingør Færgehavn er fladfisk som ising og skrubbe talrige.

De mange fisk giver anledning til et omfattende kystfiskeri fra havnemolerne og hele vejen langs Kronborgs fæstningsmure, hvor vandet tæt på kysten er både dybt og strømfyldt. Ud over lystfiskere tiltrækker fiskene også marsvin og spættede sæler, som man kan se fra Kronborgpynten. De fleste sæler holder dog til syd for Helsingør.

Langs kysten ved Kronborg er der et artsrigt planteliv, som bl.a. omfatter en del forvildede kulturplanter, herunder gamle lægeplanter. På Kronborgs mure og stensætninger og murværk kan man desuden finde den lille, gulgrønne bregne murrude sammen med forskellige laver.

I Kronborgbugten er der anlagt skiltede snorklestier under vandet.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Helsingør Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kyster

Eksterne links