Medregner man ikke de ferske vande, dækker det åbne lands natur 677 ha, svarende til knap 6 % af kommunens areal. Med 474 ha udgør moserne den største andel. I tidens løb er mange moser blevet drænet og opdyrket, ligesom et stort antal tørvemoser er forsvundet eller ødelagt af tidligere tiders tørvegravning. Alligevel har mange næringsrige og næringsfattige moser overlevet. De fleste og mest uspolerede moseområder findes i kommunens større skove, men kan også opleves i åbne landskaber som Den Grønne Vestkile ved Helsingør og Rolighedsmoserne vest for Espergærde. Af særlig naturmæssig interesse er kommunens højmoser. De fleste er dog små, og som Skidendam i Teglstrup Hegn ligger de stort set alle i skovene.

Helsingør Kommune havde engang nogle af landets største overdrevsområder. I dag dækker de kun 80 ha og findes især i den nordlige del af kommunen, hvor de sandede jorde har gjort dyrkning urentabel. Større områder med overdrev findes stadig i den 290 ha store Hellebæk Kohave, mens mindre rester af overdrev bl.a. kan ses ved Rørtang, Nyrup og Gurre.

De ferske enge dækker tilsammen 119 ha og ligger hovedsagelig langs åerne og i tilknytning til søerne og moserne. Med bare 4 ha er hederne den mindste repræsentant for naturtyperne i det åbne land og ligger primært som en lang rydning under højspændingsledningerne sydvest for Pindemose i den sydligste del af Teglstrup Hegn.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Helsingør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links