Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
381710
Sted- og lokalitetsnummer
090603-7
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 13/10 1877 (Hofjægermester Lindegaard) Afmærkn.: MS (1877), ny MS (1939, J. Raklev) Langdysse, 25 x 10 m, 1 m høj. Randsten: S 15, V 3, N 16, Ø 0. 5 kamre, fra Ø: 1) 6 bæresten, 1 dæksten. 2) 3 bæresten, 1 dæk- sten. 3) 5 bæresten, 1 dæksten. 4) 3 bæresten, 1 tærskelsten, 1 dæksten. 5) 3 bæresten, hvoraf 2 er defekte, 1 afvæltet dæk- sten. Restaureret 1939.

Undersøgelseshistorie

1877
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1883
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1917
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Dyrkning/land- og skovbrug - Fyns Oldtid - Hollufgård
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, 3,0 x 26,0 x 10,6 m., orienteret Ø/V, beliggende helt ud til trafikeret landevej med gode parkeringsmuligheder. I S 15, i V 3, i N 16, i Ø ingen randsten. 5 tværstillede kamre, alle med åbningen mod S. Opregnet fra Ø: 1) Grundplan tenderende mod pæreform. 6 bæresten. 1 dæksten. 2) Rektangulært dyssekammer. 1 bæresten i V, N og Ø. 1 dæksten. 3) Rektangulært kammer. 2 bæresten i V, 1 i N, 2 i Ø. 1 dæksten. 4) Nærmest kvadratisk kammer. 1 bæresten i V, N og Ø. 1 tærskelsten i S. 1 dæksten. 5) Kammerrest bestående af 3 bæresten og 1 formodet afvæltet dæksten i V. ** Seværdighedsforklaring ** Et usædvanligt monumentalt, smukt og let tilgængeligt fortidsminde, der bør ses i sammenhæng med de øvrige mange megalitter i området. Bevoksning: 1983: Græs
1994
Museal besigtigelse - Fyns Oldtid - Hollufgård
1994
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links