Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
42134
Sted- og lokalitetsnummer
230201-15
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Begivenhed, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Kettingskov: bd. II, bl. 50, art. 1, prcl. 5, krtbl. 2. Tingl.: 19/7 1926, landbrugsmin. Afmærkn.: MS 1934, J. Raklev. Dyssekammer på lille jordknold, hvor der ligger nogle fra marken samlede sten. Kammeret står frit på ager. Det er sat af 6 bæresten og måler 2 m i længde i NNV-SSØ, 1 m bredt. En lav tærskelsten udgør den syd-sydøstlige kant. En dæsksten på 1,25 x 2 m ligger på plads i NNV. En anden må formodes at være fjernet. To meter udenom er medindbefattet. På dækstenen er 16 skålgruber.

Undersøgelseshistorie

1888
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidIfølge et notat (fra d. 12/12 - 1929) angående et forsvundet dyssekammer, skriver J. Raben følgende: "I begge Kamre var der hensat "Brand", Folkemunde fortalte, at hvis disse sten blev fjernet, skulde Vertemine brænde. Kort efter at Kamret var blevet fjernet, slog Lynet ned på Vertemine den 8. September 1888. Kostalden brændte. Det var ikke sket, hvis man havde ladet Stenene staa, siger de gamle Folk !".
1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer. Højen omkring det er næsten helt sløjfet, saa at der nu kun staar tilbage en lille Knold, hvori Kammeret staar frit. Dette er helt opfyldt med Pillesten fra Marken, desuden stærkt overgroet med Brombær og Buske, saaledes at det i dets nuværende Forfatning ikke lader sig beskrive nøjagtigt. Saavidt ses er det ret velbevaret. Det er af aflang Form med Retning NNV-SSØ, med Indgang mod SSØ. Alle Bæresten er til Stede, staaende paa Plads men mulig lidt fortrykkede. Der er 2 for NNV-Enden og 2 for hver af Langsiderne mod Ø og V. Disse 6 Sten er alle omtrent lige høje. For SSØ-Enden ligger 1 ca. 0,40 m lavere Sten. Ved denne Ende er Kammerets indvendige Bredde paa det udmaalte 1 m, ved dens modsatte Ende synes den at være lidt større. Den indvendige Længde kan anslaas til lidt under 2 m. Over den bageste, NNV-lige Ende af Kammeret hviler en stor Dæksten, noget over 2 m bred paa tværs af Kammerets Længderetning, ca. 1,25 m paa den modsatte Led. Foran den maa antages at have ligget en anden tilsvarende Dæksten, dækkende den forreste Halvdel af Kammeret, men den mangler nu. - I Ager.
1926
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(I fortegnelse 1931).
1933
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1934
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer på lille jordknold, hvor der ligger nogle fra marken samlede sten. Kammeret står frit på ager. Det er sat af 6 bæresten og måler 2 m i længde i nordnordvest-sydsydøst, 1 m bredt. En lav tærskelsten udgør den syd-sydøstlige kant. En dæksten på 1,25 x 2 m ligger på plads i nordnordvest. En anden må formodes at være fjernet. To meter udenom er medindbefattet. På dækstenen er 16 skålgruber.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 30: Dyssekammer på rest af langdysse. - Indtil 1888 stod et andet dyssekammer, som blev ødelagt samme år. S. Raben, folkesagn I, s. 65. Billeder af begge dyssekamre i samlingerne. Kammerets overligger er en skålsten. Fredlyst under jordlov (rød).
1955
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Det er dog meget tilgroet og der burde fældes og ryddes i vegetationen så fortidsmindet blev synligt.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links