Hobro var kampplads for seks medier omkring 1970: Fem dagblade fra nabobyerne og en lokal ugeavis dækkede byen og oplandet.

Aalborg Amtstidende udgav den selvstændige avis Himmerland, og Aalborg Stiftstidende havde en lokalredaktion. Fra Randers udsprang Amtsavisen Randers med en særlig nordudgave, som også havde redaktioner i Hadsund og Mariager, og Folkebladet for Hobro og Omegn, tidligere Socialdemokraten for Hobro og Omegn. Viborg Stifts Folkeblad havde en redaktør i Hobro. På grund af konkurrencen var den lokale dækning i alle dagbladene tæt. Hobro Avis var ugeavisen, der også havde redaktionelt stof.

Imidlertid varede mangfoldigheden af medier kun kort. Himmerland lukkede i 1971, og Folkebladet i 1973. Hobro Dagblad opstod i begyndelsen af 1972 på initiativ fra Viborg Stifts Folkeblad. Det lukkede i 1976, udkonkurreret af Nordjyske Stiftstidende og Hobro Avis. I 2017 har NORDJYSKE Stiftstidende en lokalredaktion med otte medarbejdere i Hobro. Avisens læsertal i hele Himmerland er – i runde tal – 30.000. De regionale medier tæller også DR P4 Nordjylland samt TV2 Nord, som frem til 2011 havde en lokalredaktion i Hobro. Især i den sydlige del af kommunen vælger nogle dog DR P4 Østjylland og TV2 Østjylland.

Ugeaviserne bryder kommunegrænserne mod nord, vest og syd og følger i højere grad de gamle kommunegrænser.

Hobro Avis ejes af NORDJYSKE Medier og udkommer tirsdag i et oplag på 21.347 (2016) i Hobro, Mariager, Tjele, Fårup, Arden, Nørager og Møldrup. Hadsund Folkeblad, også ejet af NORDJYSKE Medier, omdeles hver tirsdag-onsdag i Hadsund, Bælum, Terndrup, Havndal, Mariager, Gjerlev samt dele af Hobro, Arden og Kongerslev. Oplaget er 19.401 (2016).

Mariager Avis, ejet af Jysk Fynske Medier, udkommer i området mellem Mariager og Randers Fjorde i et oplag på 11.175 (2016).

Den lokalt ejede netavis Fjordavisen.nu er det eneste lokale medie, som samler den sammensatte kommune med lokale nyheder.

Af andre ugeaviser kan nævnes Hobro Bladet, der udkom som ugeavis 1972-87, og Hobro Nyt, der var en ugeavis under Randers Amtsavis 1987-92. Sidstnævnte udgav også Mariager Venstreblad 1918-48 og Ugeavisen Havndal og Omegns Avis 1946-70.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Mariagerfjord Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Medier