Næstved Øvelsesplads afgræsses af køer og heste, som går ude hele året. Til en sådan helårsgræsning er det vigtigt at vælge robuste dyreracer som fx gallowaykvæg, der ses her. Køerne får en tyk vinterpels og kan klare sig med naturlige steder, hvor de kan finde læ i dårligt vejr.
.

Næstved Øvelsesplads er et stort militært øvelsesterræn med offentlig adgang. Området ligger lige øst for Næstved. Området omfatter ca. 180 ha overdrev, vandhuller og moser, som ejes af Forsvaret, og 121 ha lejede skovarealer – Skytteskov, dele af Kalby Ris Skov og Fredskov. Området blev etableret i 1940, da Gardehusarregimentet flyttede til Næstved.

Overdrevene har ikke været sprøjtet eller gødsket i over 20 år, og her findes bl.a. merian, alm. kællingetand, prikbladet perikon, humlesneglebælg, farvereseda og alm. slangehoved samt mange insekter og en del småfugle. Vest for Skytteskov slog man tidligere hø omkring midsommer som vinterfoder til regimentets heste. I mange år lå området uplejet hen. For at fremme arealernes naturværdi og for at fjerne kæmpebjørneklo begyndte man at lade arealerne afgræsse, i begyndelsen med får. I dag indgår 170 ha i et stort rewilding-projekt med ca. 30 exmoorponyer og ca. 80 gallowaykvæg, som græsser på arealerne hele året. Begrebet »rewilding« opstod omkring år 2000 i USA. Ved at indføre bestemte dyrearter, som er vigtige for områdets naturtilstand, kan man lade naturen gøre arbejdet selv i stedet for at pleje.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Næstved Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land