Stejlebanke er altid værd at besøge. I sommerhalvåret er det især plantearter, som er knyttet til sandbund, der fanger blikket. Dem ser man ikke så mange andre steder i kommunen. I vinterhalvåret ligger der store flokke af knopsvaner i Dybsø Fjord, som kan overskues fra bankens top. Mange af svanerne flyver frem og tilbage mellem fjorden og marker længere inde i landet, hvor de finder føde.
.

På landevejen mellem Næstved og Vordingborg kommer man tæt forbi Stejlebanke ved østsiden af Dybsø Fjord. I gamle dage blev banken brugt til rettersted, altså henrettelsessted for forbrydere. Til skræk og advarsel for de rejsende på landevejen blev de henrettede lagt på hjul, og hovedet sat på stejle, det vil sige pæle, på toppen af højen. Den sidste, der blev henrettet her, var en ung pige i 1830. Pigen havde i afmagt taget livet af sit nyfødte barn.

Banken har en højde på 19 m.o.h., og herfra er der udsigt over den store lavvandede fjord, som især om vinteren rummer tusindvis af ænder, gæs og svaner. Området blev i 1988 fredet sammen med hele kystlandskabet langs Dybsø Fjord for at bevare det sammenhængende landskab.

Den sandede jord giver grobund for et særligt dyre- og planteliv. Om foråret står banken lyserød af tjærenellike og engelskgræs med nikkende kobjælder hist og her. I kæret nedenfor findes majgøgeurt, tvebo baldrian, gul frøstjerne, engnellikerod og bukkeblad. Kvæg græsser på overdrevet, og stedets lange historie uden opdyrkning har resulteret i en stor artsrigdom. Her findes også hedelyng, alm. mælkeurt, kornet stenbræk, blåhat, blåmunke, smalbladet timian og bakkenellike. Insektlivet er også rigt og omfatter bl.a. pimpernellekøllesværmer, metalvinge, lille ildfugl og blodplet. Hertil kommer flere vokshatte, der ligeledes vidner om et værdifuldt overdrev. Der er offentlig adgang.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Næstved Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land