Befolkningsudviklingen 1971‑2020 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Nyborg Kommune, Region Syddanmark og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.

Befolkningstallet i kommunen er samlet set steget svagt i 2010’erne, og huspriserne ligger tæt på niveauet for hele regionen. Andelen af ældre er noget højere end i både regionen og landet som helhed.

Befolkningsudviklingen

Det område, der nu udgør Nyborg Kommune, har fra 1970 til 2020 haft en ganske ujævn befolkningsudvikling. Samlet voksede befolkningen i perioden 11 % og nåede i 2020 op på 32.009. Der var især vækst i 1970’erne og i perioder efter årtusindskiftet. I begyndelsen af 1980’erne og omkring 2010 faldt befolkningstallet derimod. I løbet af 2010’erne var det igen svagt stigende, og vækstkurven vil ifølge Danmarks Statistiks fremskrivning fra 2020 fortsætte frem mod 2045.

I perioden fra 2010 til 2019 har kommunen haft en gennemsnitlig indenlandsk nettotilflytning (forskellen mellem til- og fraflyttede) på 27 om året. Nettoindvandringen, der omfatter både danske og udenlandske statsborgere, var 102 om året. Der var samtidig et årligt fødselsunderskud (flere døde end fødte) på 87. I 2019 var den samlede fertilitet 1.847. Det er et mål for det antal børn, som 1.000 kvinder vil føde i deres fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder var 28,3 år.

I 2020 var en fjerdedel af befolkningen over 65 år, mod en femtedel i hele landet. Frem mod 2045 stiger andelen af ældre over 65 år ifølge fremskrivningen til en tredjedel. Ældrekvoten (antallet af indbyggere på 65 år og derover i forhold til antal 15‑64-årige) forventes at vokse til 62 % i 2045 mod tilsvarende 43 % på landsplan.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Indvandring

I 1980 var 1,1 % af befolkningen i kommunen indvandrere eller efterkommere. Det var lavere end i regionen (2,1 %) og hele landet (3,0 %). I 2020 var der 2.172 indvandrere (6,8 %), hvilket fortsat var lavere end på regions- og landsplan. Af de 743 indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) var de største grupper fra Tyskland (13 %), Polen (12 %) og Litauen (9 %). De 1.429 indvandrere fra ikke-vestlige lande kom især fra Syrien (22 %), Bosnien-Hercegovina (18 %) og Sri Lanka (11 %).

Boligforhold

Over halvdelen af kommunens indbyggere bor i Nyborg. Kommunen har en lidt større andel af parcel-/ stuehuse samt række-/kædehuse end i Danmark generelt, nemlig hhv. 50 % og 19 % i kommunen mod 40 % og 14 % på landsplan. Boligmassen har en stor andel af gamle boliger, idet hele 27 % er opført før 1920 mod tilsvarende 10 % i hele regionen. Priserne på ejerboliger ligger tæt på niveauet for regionen; parcel-/ rækkehuse kostede i 2019 i gennemsnit 9.300 kr. pr. m2. På landsplan var niveauet tilsvarende på 14.000 kr. pr. m2.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Nyborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger