Forhenværende statsminister Helle Thorning-Schmidt besøger Bilka i Ishøj i 2015 af . Begrænset anvendelse

Politik og planer i Ishøj Kommune

Der var både danske og tyrkiske flag, da danske socialdemokrater af tyrkisk oprindelse holdt valgfest på Strandgårdskolen d. 24. juni 2018. Anledningen var præsidentvalget i Tyrkiet, hvor socialdemokraten Muharrem İnce forsøgte at slå Recep Tayyip Erdoğan. Omkring 34.000 af de stemmeberettigede ved valget var bosat i Danmark, og ca. 12.000 afgav deres stemme.
.

Da vedtagelsen af Strukturreformen i 2004 lagde op til sammenlægninger blandt landets kommuner, havde Ishøj en befolkning på lige over 20.000 indbyggere. Dermed lå kommunen tæt på den grænse, som Strukturkommissionen havde peget på som et minimum for at fortsætte som selvstændig kommune.

For borgmester Ole Bjørstorp (S) og byrådet var der imidlertid ingen ønsker om at blive slået sammen med andre. Som i de andre kommuner på den københavnske Vestegn var der ikke stemning for at følge opfordringen fra indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om sammenlægninger.

Derimod var man i Ishøj åben over for at indgå forpligtende samarbejder med andre kommuner, sådan som reformen gav mulighed for. Den oplagte løsning lå lige øst for. Den lille Vallensbæk Kommune med lidt over 12.000 indbyggere havde allerede d. 30. marts 2004, før reformens formelle vedtagelse, holdt en folkeafstemning. Her støttede 90,4 % af de afgivne stemmer ønsket om fortsat selvstændighed.

Det endte med, at Ishøj indgik et forpligtende samarbejde med nabokommunen Vallensbæk. Det indebar, at Vallensbæk skulle varetage opgaverne på beskæftigelsesområdet for begge kommuner, samtidig med at Ishøj skulle varetage begge kommuners opgaver inden for genoptræning, natur- og miljøområdet samt inden for socialområdet og specialundervisningen.

Kommunens politiske landskab

Tabel. Folketingsvalg 2007, 2011 og 2015 i Ishøj Kommune (stemmer i procent).

.

Helle Thorning-Schmidt (S), statsminister 2011‑15, er opvokset i Ishøj og blev student fra Ishøj Gymnasium i 1985. I samme periode arbejdede hun i Bilka i Ishøj. Som led i valgkampen i juni 2015 besøgte hun igen forretningen.

.

Tabel. Mandatfordeling og stemmeprocent ved kommunalvalg i Ishøj Kommune i 2005, 2009, 2013 og 2017.

.

Ishøj Kommune er en traditionel socialdemokratisk kommune, hvor partiet ofte har haft absolut flertal.

Siden 1974 har kommunen kun haft to borgmestre. Per Madsen (S) var borgmester fra 1974 til år 2000, hvor han overlod borgmesterposten til Ole Bjørstorp (S). Per Madsen var en markant stemme i udlændingedebatten og advarede flere gange mod en for stor koncentration af borgere med udenlandsk baggrund i kommunerne på den københavnske Vestegn.

Ole Bjørstorp blev valgt til byrådet i 1982 og overtog borgmesterposten d. 1. januar 2001.

Ved kommunalvalgene i 2009, 2013 og 2017 fik Socialdemokratiet alle tre gange 11 mandater og dermed et absolut flertal af de 19 pladser i byrådet. Næststørst i 2017 blev Venstre med tre mandater.

Også vælgermæssigt er Ishøj den kommune i landet, der har den højeste andel af indvandrere og efterkommere. Af de omkring 100 nationaliteter udgør indbyggere med tyrkisk oprindelse den største enkeltgruppe, hvilket også afspejles ved kommunalvalgene.

1. viceborgmester Sengül Deniz er samtidig formand for Kultur- og Fritidsudvalget. Hun er ansvarlig for kommunens medborgerpolitik, der bygger på at respektere mangfoldigheden og at se den som en styrke. Sengül Deniz har en kurdisk baggrund og fik i 2017 næstflest personlige stemmer på den socialdemokratiske liste, kun overgået af borgmester Ole Bjørstorp. Fem af de 19 medlemmer af byrådet har en tyrkisk og/eller kurdisk baggrund.

Kommunal service og beskatning

Tabel. Serviceniveau og skatteudskrivning for Ishøj Kommune i 2008 og 2017. Serviceindekset viser afvigelse fra landsgennemsnit og er korrigeret for aldersfordeling, sociale forhold m.m.

.

Ishøj Kommunes profil som socialdemokratisk velfærdskommune ses tydeligt i prioriteringen af især folkeskoleområdet.

Udgifter til folkeskolen var i 2017 i Ishøj Kommune på 82.898 kr. pr. folkeskoleelev og dermed 26 % højere end landsgennemsnittet på 65.829 kr. Beskatningsgrundlaget pr. indbygger var i 2017 på 155.692 kr. og dermed et godt stykke under landsgennemsnittet på 184.427 kr.

Det samlede serviceniveau er lidt under landsgennemsnittet. Udskrivningsprocenten var på 25,0 % i 2017. Hermed lå den tæt på landsgennemsnittet på 24,9 %.

Kommunale fremtidsplaner og strategier

Kommuneplan 2014‑26 bygger på visionen om en kommune, der i 2026 har skabt ny dynamik og nye boligområder, har fået naturen og vandet rykket ind i byen og skabt trygge stiforbindelser, der binder kommunen sammen og sikrer, at flere bevæger sig til fods og på cykel og bruger Strandparken og de store naturområder. Samtidig skal der satses på et rigt kulturliv i den multikulturelle forstad. Målet er at udvikle Ishøj til en mere sammenhængende kommune og til et trygt og godt sted at bo og arbejde.

Udgangspunktet er, at den attraktive placering nær kollektiv trafik og motorveje og tæt på natur og strand giver Ishøj rigtig gode muligheder for at være en del af væksten i hele Københavnsområdet. Her vil Ishøj gerne være kendt som »de faglærtes by«.

Kommuneplan 2014‑26 rummer bl.a. en udvikling af erhvervsområdet Winthersminde, udvidelse af Ishøj Havn med en ny havneø og omdannelse af Det Lille Erhvervsområde, der ligger centralt i Ishøj, til et område med boliger, kulturelle institutioner og erhverv. Centrum for området bliver Ishøj Station, der ud over S-togslinjen også bliver station på Hovedstadens Letbane, som forventes at blive taget i brug i 2025. Ishøj Station bliver den sydlige endestation på linjen. Den næstsidste station bliver Ishøj Strand tæt ved ARKEN.

Byrådet har i 2018 forenklet mængden af visionsdokumenter og politikker fra 20 til seks for at give klarere bud på udfordringerne på bl.a. børne- og ungdomsområdet og beskæftigelsespolitikken.

I sommeren 2019 indvies ARKENWALK, en 2,2 km lang gangsti mellem Ishøj Station og kunstmuseet ARKEN.

.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Ishøj Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Politik og planer