Erhvervslivet i Ishøj Kommune rummer en stor handelssektor med mange varehuse og butikker. Der er også en del bygge- og anlægsvirksomheder samt transportvirksomheder, der nyder godt af den lette adgang til motorvejsnettet. Som i de andre storkøbenhavnske kommuner er der en omfattende pendling, hvor over 8.000 (2016-tal) hver dag tager på arbejde uden for kommunen. I lighed med de fleste andre kommuner mistede Ishøj i kølvandet på finanskrisen i 2008 en del arbejdspladser. Det gik især ud over handel og transport. Samtidig reducerede det offentlige i denne periode også antallet af ansatte. Ingen af disse brancher havde frem til november 2016 genvundet det tabte, og den samlede beskæftigelse var næsten 10 % mindre end før finanskrisen.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2016 var der 8.050 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 830 arbejdssteder i Ishøj Kommune. I forhold til hele regionen har kommunen en større andel beskæftiget inden for industri, transport, bygge og anlæg samt handel og service. Derimod er der en mindre andel inden for forskning, rådgivning og forretningsservice samt inden for den offentlige sektor.

Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Ishøj Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2016.

.

Primære erhverv

Landbrug og skovbrug spiller ingen rolle for beskæftigelsen i Ishøj Kommune.

Industrien

På Orkla Cares fabrik i Ishøj produceres kosttilskud og vitaminer, der sælges i apoteker, helsekostbutikker og supermarkeder. Her ses tabletter af typen Gerimax. Orkla Care har også en lægemiddelfabrik i Lynge nordvest for København. Den norske koncern Orkla er blandt Nordens største leverandører af dagligvarer og udgøres i Danmark af en række datterselskaber.

.

Industrien tegner sig for 8,3 % af beskæftigelsen i Ishøj Kommune, svarende til ca. 650 beskæftigede. Blandt de større er Orkla Care A/S, der på fabrikken på Industrigrenen 10 bl.a. producerer kosttilskud. Orkla Care omsatte i 2017 for 710 mio. kr. i Danmark og havde ca. 240 ansatte i hele landet. Blandt de mindre virksomheder er Heka Dental A/S på Baldershøj, der producerer og sælger stole og andet udstyr til tandklinikker og har ca. 50 ansatte. Kendt er også Ishøj Hegn A/S, der har produceret og opsat hegn og låger over hele landet siden 1919.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

20,2 % af arbejdspladserne i kommunen findes inden for transport, forsyning samt bygge og anlæg. Blandt de større er entreprenørvirksomheden Zacho-Lind A/S, med ca. 180 ansatte. Byggefirmaet bgb A/S har sin største afdeling i Ishøj Kommune og beskæftigede i 2017 omkring 180 tømrer- og snedkersvende og ca. 30 funktionærer landet over. Hertil kommer en lang række mindre håndværksfirmaer. Transportbranchen omfatter et par busselskaber og flere speditører.

Den globale virksomhed Scania AB har ud over hovedsæde også salgsafdeling og lastvognsværksted i Ishøj. Maskinfabrikken Scania blev grundlagt i Sverige i 1900 og er siden fusioneret med en række andre firmaer i branchen, bl.a. det svenske Vabis og Saab.

.

Handel, service og oplevelseserhverv

Handel, service og oplevelseserhverv fylder med 39,8 % af beskæftigelsen en del mere end gennemsnittet for regionen. Blandt de store engrosvirksomheder er det danske datterselskab af svenske Scania AB, der er en af verdens store producenter af tunge lastbiler og busser. Det danske Scania Danmark A/S har hovedsæde og sin største salgsafdeling på Industribuen i Ishøj. Selskabet omsatte i 2017 for 1,5 mia. kr. og havde ca. 580 ansatte på landsplan. Vigtig for Ishøj Kommune er en stor detailhandelssektor, der især er domineret af store kæder som byggemarkederne BAUHAUS, STARK og jem & fix samt møbelvarehuse som ILVA, BoConcept og JYSK. Salling Group har bl.a. et stort Bilka samt en stor fødevareterminal. De store kæder har etableret sig tæt ved de to motorveje – Køge Bugt Motorvejen og Motorring 4 – der krydser gennem kommunen. De gode tilkørselsforhold er gunstige for logistikken og tiltrækker kunder fra et stort opland. Inden for oplevelseserhvervene er den vigtigste aktør ARKEN Museum for Moderne Kunst, der i 2017 omsatte for 70 mio. kr. og i gennemsnit havde ca. 70 ansatte.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Med kun 4,0 % af beskæftigelsen i Ishøj Kommune ligger denne sektor langt under gennemsnittet for regionen (21,4 %) og er langt mindre end i de fleste andre hovedstadskommuner. Kun Tårnby Kommune med 3,7 % har færre arbejdspladser i denne sektor.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Den offentlige sektor tegner sig for 27,4 % af beskæftigelsen. Det er noget under regionsgennemsnittet (30,3 %) og landsgennemsnittet (32,0 %) og placerer Ishøj i midterfeltet blandt regionens kommuner. Den største offentlige beskæftigelse findes i den sociale sektor, der tegner sig for 12,5 % af beskæftigelsen fulgt af undervisningsområdet med 8,3 %.

Pendling

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Ishøj Kommune i november 2016.

.

Som mange andre kommuner i hovedstadsområdet har Ishøj også en omfattende pendling, der understreger, at regionen er et fælles arbejdsmarked. Hele 77,1 % af de beskæftigede Ishøjborgere pendler til arbejde i andre kommuner. Af de 8.096 (2016-tal) daglige udpendlere tager flest til København (2.155) og til nabokommunen Høje-Taastrup (705). Modsat består 71,7 % af de beskæftigede med arbejdsplads i kommunen af pendlere fra andre kommuner, svarende til 6.074 daglige indpendlere.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Beskæftigelse og forsørgelse i 2016 for indbyggerne i hhv. Ishøj Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Af Ishøj Kommunes befolkning var 49,1 % i arbejdsstyrken i 2016, hvilket er lidt under gennemsnittet for regionen. De øvrige 50,9 % af befolkningen er i hovedsagen modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 73,7 %. Det er lavere end for regionen og for hele landet.

Socialgrupper, indkomst og formue

Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Ishøj Kommune og hele landet i 2016.

.

Med en gennemsnitsindkomst på 273.000 kr. i 2016 ligger Ishøjborgerne 40.000 kr. under landsgennemsnittet og har den næstlaveste indkomst blandt kommunerne i Region Hovedstaden. BNP pr. indbygger var med 224.000 kr. også lavere end på landsplan. Det afspejler, at mange indbyggere arbejder uden for kommunen, og at Ishøj har en handelssektor, der typisk har lavere BNP-bidrag end de fleste andre brancher.

Den gennemsnitlige nettofamilieformue var med 1.336.000 kr. i 2016 den laveste blandt landets kommuner og langt under landsgennemsnittet på 1.899.000 kr. Inden for Ishøj Kommune er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten på 25,1 og dermed mindre end landsgennemsnittet (29,0).

Region Hovedstaden har inddelt kommunerne samt bydelene i Københavns Kommune i fire socialgrupper baseret på andelen af erhvervsaktive samt på borgernes indkomst- og uddannelsesniveau. Ishøj Kommune er placeret i den laveste af de fire grupper på linje med bl.a. nabokommunen Høje-Taastrup.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Ishøj Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked