oversigt, set fra nord
.
eroderet overflade, set fra syd
.
oversigt, set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292646
Sted- og lokalitetsnummer
010203-17
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Hesselhøj", 3 x 12 m i NØ-SV og 8 m i NV-SØ. Stærkt afgravet i siderne, men alle brud tilgroet. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNær sønden for gården ligger på en banke en for størstedelen bortgravet høj, "Hesselhøj" kaldet, der navnlig fra vest har trådt meget knejsende frem. i landskabet.- Midt i højen er under en, et par alen høj stendynge fundet et bronsesværd. I den nø side, noget oppe i højen er senere af nuværende ejer fundet en af flade stene bygget mandslang gravkiste i retningen nø-sv, med den sv., noget smalere ende ind imod højens centrum. Jordfylden i højen er sort og sandet og synes at være taget i et engdrag.- "Hesselhøj" har været beboet af troldfolket, om hvis færd her der går de almindelige sagn. I den nærliggende nu ombyggede gård fore de ofte ved nattetide med hujen og anden støj ud og ind gennem portene. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1873
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Hesselhøj", 3 x 12 m i NØ-SV og 8 m i NV-SØ. Stærkt afgravet i Siderne men alle Brud tilgroet. Græsklædt i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj "Hesselhøj" - højtomt. Hovedparten af højen er fjernet mod øst af den foregående ejer (ca 1950). Ved bortgravningen fandtes et br.sværd og skeletdele, der blev indsendt (til NM?). Højtomten er bevokset med et tæt elmekrat som umuliggør en egl. opmåling. Hvis en restaurering foretages skulle det begrundes med højens beliggenhed på et bakkedrag hvorfra den er synlig viden om. Næsten halvdelen af højen er bortgravet (gammel beskadigelse). Mål: 2,5x12x8 m. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links