Dyssen set mod syd
.
Højen set mod vest
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
401418
Sted- og lokalitetsnummer
090412-25
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Oldtid (dateret 2350 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 7/11 1910 (Gdr. Niels Nielsen Glasdam ) Diplom Runddysse, bestående af ganske lav jordhøj (0,6-0,7 m h), om- givet af en randstensskreds, cirkelrund, diam. 22,5 m, med ca. 52 sten. 1 retangulært kammer i N-S, sat af 1 sten i hver ende, 2 i vestre og 3 i østre side; af disse sidste er 2 skredet og 1 indvæltet (dækket af jord), ingen dæksten. I kammeret et par buske, ligeledes på kanten mod N; iøvrigt græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1840
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1853
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1910
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunddysse fremtrædende idag som et med små (ca. 0,6 m. høje), tætstillede randsten omsat, fladt til svagt neddybet plateau. Randstenskæden synes helt intakt, men stenene skjules næsten helt af vegetation. Foran randstenskæden indtil en afstand af 10 m. fra denne, er hele vejen rundt om højen oppløjet store mængder brændt flint. Ca. 5 m. indenfor den S-lige højrand ligger det N/S-orienterede og altså excentrisk placerede kammer, ca. 2 m. langt og indtil 1,3 m. bredt, oprindelig formentlig rektangulært, men nu nærmest trekantet, spidsende til mod åbningen i S. I V 2 meterlange, stående bæresten: I N 1 (1,5 m. lang stående), i Ø-sidens S-lige del 2 ret små (heraf den S-ligste stående men let indvæltet, den anden indvæltet), mens der tilsyneladende mangler 1 stor bæresten i Ø-sidens N-lige del, hvor den hverken kan ses eller mærkes under jorddækket. I V-sidens S-lige forlængelse ses en stående, ret spids sten, formentlig en karmsten. Endnu 1 m. S for denne lokaliseredes under et tykt muldlag (3-4 cm.) 2 modstillede, stående bæresten af en gang. Hele højen tilplantet med gran og bjergfyr for skønsmæssigt 15-20 år siden. Mellem to randsten i NV en kunstig rævegrav med teglrør. Nær denne en anden, muligt naturlig udmunding. Bevoksning: 1987: Løvtræer og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en dysse der ligger i dyrket mark

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links