Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
523335
Sted- og lokalitetsnummer
060301-38
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Kogegrube, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Enkeltfund, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3 x 23 m. Sænkning i V-siden nær toppen. Græsklædt med krat i ager. Aflyst 20/8 1985.

Undersøgelseshistorie

1820
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1820
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn mindre Høi - noget beskadiget. Paa Gaardens Jord skal der være fundet en hel Del "Askekrukker" i en lille naturlig Forhøjning.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 x 23 m. Sænkning i V-Siden nær Toppen. Græsklædt med Krat i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1975
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1975
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning af høj indeholdende rester af en eller flere centralgrave dækket af en eller flere stenlægninger, der var forstyrret. Endvidere en hellekiste, der rummede en brandgrav fra bronzealderens per. III. I højens side var nedgravet et par kogegruber.
1975
Diverse råstofgravning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1975
Planlagt byggeri/anlæg - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1975
Museal udgravning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1975
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1975
Analyser af materiale - Antropologisk Laboratorium, Panum InstituttetVoksen mand.
1985
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1985
Aflysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningDen pr. 28 januar 1944 på matr.nr. 25 Knudsker foretagne notering af fortidsmindet fr.nr.5233:35 bedes slettet, da gravhøjen er sløjfet efter arkæologisk undersøgelse i 1975.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links