Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
25289
Sted- og lokalitetsnummer
010102-10
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

I forbindelse med nyberejsningen kunne kort "ikke-fredningsværdigt fortidsminde" ikke findes, og højen var ikke registreret i fredede fortidsminder. Indlægningen i fredede fortidsminder er i 1990 rekonstrueret. Den tidligere C-høj afmeldes d. 20/9-1990 til Nationalmuseet som sløjfet. ************************************************************************ Tekst fra berejserskemaet: Høj med stejle sider, men i øvrigt velformet. Bevokset med en del halvgamle løvtræer spredt på siderne. Bunddække af knæhøje urter. Gamle graner 5-10 m fra højfod i N og V. Havebænk ved S-fod. Betonrørsgrill v. SØ-fod. (Da højen ikke er offentligt tilgængelig og ikke synlig fra offentlig vej, bør dette ikke afføde sanktioner). Beliggende i privat have. Sagsbehandlerkommentar: Ikke gravhøj. Den rigtige 2528:9 forlængst bortgravet. Den nuværende høj er en i 1940-erne bygget høj. Afmeldes.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stærkt beskadiget Høi.
1911
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. Stærkt beskadiget. Kan frigives. Kun lidt af østre Side tilbage. Ejeren fortæller at Højen er udgravet, og at han selv senere ved Gravning i Højens sydlige Side har truffet en halv Snes Urner med brændte Ben og stærkt irrede Bronzesager, hvorimellem han kunde kende Knivformen. Over Urnerne var Lerlaag. Intet Fund bevaret.
1937
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorUdgravet og fjernet. Den høj, der ses idag, er bygget af daværende ejer i 1940-årene.
1990
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1999
Registrering af knoglemateriale - Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterFFM_AFLYS,S
2014
Byggeri og anlæg - Uspecificeret institutionBygherre ønsker at opføre et nyt hus på grunden, delvis oven på tomten af den sløjfede gravhøj sb. 10.
2014
Museal prøvegravning - Museum NordsjællandPrøvegravning af anlægsområde for nyt hus og jordvarme. På tomten af den tidligere udgravede høj fandtes en stensat grav/hellekiste med en fladehugget flintdolk med delvist bevaret træskaft som gravgods. En udvidet undersøgelse heraf anbefales. Endvidere fandtes 3 ovale lave gruber med enkelte flintafslag. I et mørkt lag under muldlaget fandtes også flintafslag fra en boplads ældre end gravhøjen.
2014
Diverse sagsbehandling - Museum NordsjællandEjeren opgiver byggeriet og sælger grunden til naboen. Graven forsegles med fibertex-dug og bevares på stedet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links