Faktaboks

Kommune
Halsnæs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272613
Sted- og lokalitetsnummer
010505-15
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Enkeltfund, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 749 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 2726-13, 14. Høj "Spånhøj" ca. 2 x 15 m. Stærkt afgravet ved foden, men restaureret. Affladet top. Træbevokset i ager. Tilføjelse 16/9 1985 (M.B.): Højens diameter er 15 m, men højsiderne er så afgravede, at højen snarest fremtræder som en konisk høj, med ca. 8 m i diameter og 1,5 m højde. Den egentlige højfod kan dog fortsat ses. Højen ligger på en "agerholm".

Undersøgelseshistorie

1855
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1855
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Spaanhøi", stærkt afgraven. Museet f.d.n.O. modtog herfra i 1855 Bronzesagerne Mno. 15304-8, fundne i Leerkar med brændte Been og i 1859 Bronze=armringen Mno. 18335, ligeledes funden i et Leerkar med brændte Been (Høien eies dengang af Peder Olsen). I Høiens østlige Side er senere fundet en Kniv med [skitse] Haandtag og paa den ene Side udstyret med Striber og derunder s Ornamenter, samt 2 Sylespidser af Bronze, hvilke Gjenstande Eierens Søn, Ungkarl Hans Jørgen Hansen besidder. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
1887
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Spaanhøj", ca. 2 x 15 m., stærkt afgravet ved Foden, men restaureret. Affladet Top. Træbevokset i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHerfra C 24560. [Fundet i nærheden af højen].
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMindre gravhøj i kratskov i nyudstykningsområde. Højen har stejle slidte sider og er stærkt afgravet i toppen, hvor der ses et krater der fortsætter ned ad sydvest-skråningen. Formodentligt drejer det sig om et plyndringshul, der er lavet for ca. 7-8 år siden at dømme efter et lille elmetræ der vokser i hullet. Plejeplan: Højen bør udbedres ved opfyldning af hullerne og rydning af den vegetation på og omkring højen der i øjeblikket skjuler den. Det er bl.a. vigtigt at fjerne et par bjergfyr, der hvis de vælter vil foranstlte yderligere ødelæggelser. Mål: 1,6x7,7x7,3 m. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links