Befolkningstilvæksten 1971‑2019 samt Danmarks Statistiks fremskrivning til 2045 for hhv. Skanderborg Kommune, Region Midtjylland og hele landet. Indeks: 1971=100.

.
Fra Rodelundvej ses udsigten over Rye Mølle Sø mod et af Rys villakvarterer. I 2018 var kvadratmeterprisen for parcel- og rækkehuse i Skanderborg 3.700 kr. højere end gennemsnitsprisen i Region Midtjylland.
.

Skanderborg er den af de jyske kommuner, der siden 1971 har haft den stærkeste vækst i befolkningstallet. Bortset fra Aarhus Kommune har Skanderborg de højeste boligpriser i Jylland.

Befolkningsudviklingen

Skanderborg Kommune har siden begyndelsen af 1970’erne haft et støt stigende befolkningstal, en stigning, der var stærkest det første tiår. Fremskrivningen for 2019‑45 regner med fortsat fremgang i befolkningstallet.

I det område, der i dag udgør Skanderborg Kommune, boede der 61.974 personer i 2019, svarende til en vækst på 85 % siden 1971. I samme periode steg befolkningstallet 29 % i regionen og 17 % i hele landet. Også frem mod 2045 forventes en stærkere vækst end i regionen og hele landet.

Skanderborg Kommunes egen befolkningsprognose 2019‑36 er i store træk på linje med fremskrivningen fra Danmarks Statistik. Væksten i befolkningstallet er drevet af både tilflytning, indvandring og et fødselsoverskud; fra 2009 til 2018 betød indenlandske flytninger netto en årlig vækst på i gennemsnit 149 personer, mens den årlige nettoindvandring til kommunen i 2009‑18 varierede med et maksimum på 341 i 2015. Det årlige gennemsnit var en nettoindvandring på 172 personer.

Væksten i befolkningen er yderligere påvirket af det årlige fødselsoverskud (flere levendefødte end døde), som gennemsnitligt i perioden har ligget på 220. Mens antallet af levendefødte i 2018 var 723, var dødstallet samme år på 433. I fremskrivningsperioden forventes et svagt faldende fødselsoverskud.

Den samlede fertilitet er et mål for det antal børn, som 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. I perioden 2009 til 2018 har det konstant været højere i Skanderborg Kommune end i regionen og hele landet. Kommunens samlede fertilitet var i 2018 på 2.397, mod 1.807 i regionen og 1.730 for hele landet.

De førstegangsfødende var samme år i gennemsnit 30,2 år og dermed lidt ældre end i regionen (28,9 år) og hele landet (29,3 år).

I 2019 var 21 % af befolkningen i kommunen 0‑14 år, 61 % var i den erhvervsaktive alder (15‑64 år), og 18 % var 65 år eller derover. I fremskrivningsperioden til 2045 forventes en lille stigning i børneandelen, et fald i gruppen i den erhvervsaktive alder og en stigning i den ældste gruppe. Ældrekvoten, der er antallet af personer over 65 år i forhold til den erhvervsaktive aldersgruppe (15-64-årige), forventes at stige fra 29 % til 37 %.

Samlet kan kommunen forvente en højere børnekvote og en lavere ældrekvote end regionen og hele landet.

Indvandring

Indvandrere og efterkommere udgjorde i 1980 1,2 % af befolkningen i Skanderborg Kommune. Andelen var i 2019 steget til 7 %, men var stadig lavere end i regionen (11 %) og hele landet (14 %).

I kommunen udgjorde de to grupper i 2019 hhv. 3.634 og 808 personer.

Af indvandrerne havde 2.203 oprindelse i ikkevestlige lande. I denne gruppe havde 25 % oprindelse i Syrien, 9 % i Afghanistan, 7 % i Bosnien-Hercegovina og 6 % i Irak.

Af de 1.431 indvandrere med oprindelse i vestlige lande (omfattende bl.a. alle EU-lande) var 19 % fra Polen, 14 % fra Tyskland og 12 % fra Rumænien.

Boligforhold

Priserne på ejerboliger i området er høje. I 2018 var den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel-/rækkehuse på 15.700 kr. I Region Midtjylland lå gennemsnittet på 12.000 kr. og på landsplan 13.600 kr.

Trods det forholdsvis høje prisniveau er boligerne i Skanderborg Kommune fortsat væsentlig billigere end i Aarhus Kommune, hvor gennemsnittet for parcel-/rækkehuse i 2018 lå på 21.800 kr.

Liggetiderne i kommunen er endvidere faldet, sådan at det i 2017 i gennemsnit kun tog 199 dage at sælge et parcel- eller rækkehus mod 257 dage i regionen og 246 på landsplan. Det er antagelig de naturskønne områder med søer, skove og kuperet terræn og den centrale beliggenhed i Østjylland, der medvirker til at gøre kommunen attraktiv for boligkøbere.

I Skanderborg Kommune er 73 % af boligmassen ejerboliger mod 61 % på landsplan. Til gengæld er der kun 12 % almene boliger mod næsten 19 % i hele landet.

Boligmassen består hovedsagelig af parcel-/rækkehuse og stuehuse, og boligerne er typisk større end på landsplan og i regionen. Således er 70 % af boligerne i Skanderborg Kommune på 100 m2 eller mere mod kun 56 % i regionen og 51 % på landsplan.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Skanderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger