Det var den aarhusianske chokoladefabrik Elvirasminde, der introducerede flødebollen til det danske marked. I 1985 flyttede fabrikken sin produktion til Skanderborg, og i 1988 blev varemærket Samba lanceret som erstatning for det politisk ukorrekte Sambo. På billedet fra 1986 er en medarbejder i gang med at sortere i flødebollerne, der endnu ikke har fået chokoladeovertræk.
.

Vejnettet blev udbygget med motorvej, som forbedrede vilkårene for biltrafikken. Derimod gik det tilbage for jernbanetrafikken, og flere stationer blev nedlagt. Antallet af beskæftigede i landbruget faldt fortsat, men det var fortrinsvis i servicefag, der blev fundet arbejde, og ikke i industrien som i tidligere perioder. Turismen havde fortsat betydning, og fra 1980’erne trak Skanderborg Festival (i dag: Smukfest) og Sølund Musik-Festival besøgende til kommunen.

Administrativ inddeling

I begyndelsen af 1970 bestod området af 11 kommuner, hvoraf de to nordligste lå i Århus Amt, resten i Skanderborg Amt. Med Kommunalreformen i samme år fordelte området sig langt overvejende på fire kommuner: Galten, Ry, Hørning og Skanderborg. Dertil kom en lille bid af Brædstrup, og kun dette lille stykke lå herefter ikke i Århus Amt, men i Vejle Amt. I 1972 afstod Skanderborg Kommune et mindre stykke i syd omkring Elling til Gedved Kommune. I 1984 fandt en mindre områdeudveksling sted mellem Skanderborg og Hørning Kommuner nord for Stilling.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Befolkningstallet i den nuværende Skanderborg Kommune steg fra 33.542 i 1970 til 40.624 i 1976. Herefter steg tallet jævnt frem mod 2005, hvor befolkningen udgjorde 54.109. Skanderborg havde i 1970 11.344 indbyggere, og i 2007 var byens befolkning vokset til 13.520. Kommunens andre store byer, Ry, Hørning og Galten, oplevede også vækst, med Hørning som den mest markante, hvor befolkningstallet i perioden steg fra 2.006 til 6.360.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

I 1977 blev Skanderborg forbundet med det midtjyske motorvejsnet via E45.

Flere af stationerne på Den Østjyske Længdebane blev i perioden nedlagt, heriblandt Hylke i 1974 og Stilling i 1979. Hørning Station blev nedlagt i 1979, men genåbnet i 2003.

I 1981 begyndte nedrivningen af det gamle gasværk i Skanderborg, som var blevet lukket i 1969.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Som i det øvrige Danmark bevirkede effektiviseringen i landbruget, at antallet af ansatte inden for de primære erhverv faldt, fx faldt andelen af ansatte inden for landbrug fra 16 % i 1984 til 6 % i 2002. Samtidig gik beskæftigelsen inden for industrien også tilbage, dog med visse lokale undtagelser, såsom i Ry, hvor andelen af ansatte inden for håndværk og industri steg fra 24 % til 32 % mellem 1984 og 2002. I Skanderborg var der også fortsat en del industri og håndværk mod slutningen af perioden, hvor 26 % var beskæftiget inden for disse brancher. Generelt var der stor vækst inden for administration og serviceerhvervene.

Efter etableringen af motorvejen blev der anlagt mange nye virksomheder langs strækningen mellem Skanderborg, Stilling og Hørning. Den forbedrede infrastruktur øgede også mulighederne for virksomheder i Skanderborg, og i 1977 blev højttalerproducenten Dynaudio etableret, mens fabrikken Elvirasminde, der producerer Samba Flødeboller, flyttede til byen i 1985.

Gjesing Mejeri (indtil 1969: Tholstrup Mejeri) begyndte i 1971 en verdensomspændende eksport og blev i 2006 opkøbt af Arla.

Turismen fik stadig større betydning for kommunen. Særlig betydningsfuld blev Skanderborg Festival (i dag: Smukfest), som begyndte i 1980 og efterfølgende udviklede sig til at være en af de største musikfestivaler i Danmark.

Sølund Musik-Festival blev afholdt for første gang i 1986 og har siden udviklet sig til det, der i dag sandsynligvis er verdens største musikfestival for udviklingshæmmede.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik, uddannelse og social omsorg

Galten, Hørning og Ry Kommuner valgte i begyndelsens af perioden deres borgmestre fra partiet Venstre, men havde alle tre socialdemokratiske borgmestre igennem 1990’erne. I Skanderborg Kommune vekslede posten imellem de to partier, men med Venstre som det dominerende. Her var borgmesterposten besat af dette parti i perioderne 1974‑85 og 1990‑2007. Ved folketingsvalgene var Socialdemokratiet det største parti i Skanderborgskredsen indtil valget i 2001, hvorefter Venstre igen var dominerende.

Ry Højskole var stadig en vigtig institution i kommunen og havde 100-års jubilæum i 1992. Skanderborg Amtsgymnasium blev oprettet i 1971, og senere fulgte en HF-uddannelse og Handelsgymnasium i Skanderborg (i dag: Skanderborg-Odder Center for Uddannelse).

Ved Kommunalreformen i 1970 blev Skanderborg Amt nedlagt, hvilket havde indflydelse på den organisatoriske udvikling inden for sundhedsområdet. Sygehusdriften skulle centraliseres på Skejby Sygehus i Århus Amt, og i 1988 blev Skanderborg Sygehus nedlagt.

Mere om politik, religion, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Skanderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007