I maj-juni blomstrer firblad på skovbunden i mange af kommunens løvskove, især i den nordlige del af Klinteskov, hvor den kan optræde i hundredvis. Nyere forskning har vist, at firblad kan dække helt op til 63 % af sit kulstofforbrug ved at »stjæle« kulstof fra andre planter. Den gør det dog indirekte ved at snylte på de mykorrhizasvampe, som planterne udveksler vand, næring og fotosynteseprodukter med.
.
Vesterskov rejser sig op over kysten ved Havnemark på nordsiden af Asnæs, hvor en lystfisker udfordrer efterårskulden i håbet om at få en sølvblank havørred på krogen. Mens den mere udsatte sydkyst præges af krat og lave, vindblæste træer, når de ranke, sølvgrå bøgetræer helt ud til kysten i nord, hvor de danner en skarp kontrast til Havnemarks åbne strandenge og overdrev.
.

Med et samlet skovareal på 5.748 ha, svarende til 10 % af kommunens areal, hører Kalundborg til blandt landets mere skovfattige kommuner.

Statsskovene omfatter skovene på spidsen af Røsnæs, Høng Skov, Vollerup Skov, Klosterskov Nord og Klosterskov Syd, mens kommunen ejer Kildeskoven midt i Kalundborg. Resten af skovarealet er privatejet og tæller bl.a. flere ældre skove som Forskov og Vesterskov på Asnæs, Snevris ved herregården Birkendegård, Klinteskov på østbredden af Tissø samt Trustrup Skov, Hejrebjerg Skov og de andre skove, der hører under Kattrup Gods. Mens statsskovene drives naturnært, er Kilde skoven udlagt som urørt skov. Privatskovene drives overvejende forstligt.

Især de ældre skove rummer stedvis ganske store naturværdier. Mange af skovene har fx en stor rigdom af forårsblomster. I Snevris dominerer hvid anemone og hulrodet lærkespore, mens forårsfloret i Klinteskov omfatter både blå, gul og hvid anemone samt tre arter af guldstjerne, der lidt senere på året får selskab af bl.a. ægbladet fliglæbe og firblad. Derudover huser skovene ved Kattrup Sjællands eneste bestand af tætblomstret hullæbe.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Kalundborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove