Markedsdagene på Nytorv i Skælskør er en tilbagevendende begivenhed, hvor byens borgere hver lørdag i skolernes sommerferie har mulighed for at booke en stand.
.
Befolkningens fordeling på aldersgrupper i 2021 og i fremskrivningen til 2045 for Slagelse Kommune og hele landet.
.
Befolkningsudviklingen 1971‑2021 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Slagelse Kommune, Region Sjælland og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.

Slagelse Kommune var i 2021 med sine knap 80.000 indbyggere den tredjestørste i Region Sjælland. Befolkningsprognosen peger frem mod 2045 på en fortsat vækst, men på et lidt lavere niveau end på landsplan. Boligpriserne ligger noget under landsgennemsnittet.

Befolkningsudviklingen

Befolkningstallet i det område, der nu udgør Slagelse Kommune, voksede fra 1970 og frem til midten af 00’erne stort set parallelt med udviklingen på landsplan.

Efter knap ti års stagnation fortsatte væksten i kommunens befolkningstal i anden del af 2010’erne. I januar 2021 havde kommunen 79.122 indbyggere, en stigning, der ifølge Danmarks Statistiks fremskrivning fra 2020 forventes at fortsætte, dog i et lavere tempo i kommunen end i regionen og hele landet. Befolkningstallet i kommunen er i fremskrivningen beregnet til at blive 82.181 i 2045.

I tiåret 2011‑20 havde kommunen gennemsnitligt et årligt antal indenlandske nettotilflytninger (forskellen mellem til- og fraflyttede) på 58. Siden 2014 har der, på nær i 2019, været overskud af tilflytninger, og i fremskrivningsperioden forventes fortsat et ret stabilt antal nettotilflytninger. Der har i perioden 2011‑20 været en gennemsnitlig årlig nettoindvandring til kommunen på 226.

Befolkningsudviklingen påvirkes yderligere af, om der fødes flere, end der dør. Der har i kommunen siden 2011 konstant været et årligt fødselsunderskud på gennemsnitligt 116 nyfødte, og der forventes i fremskrivningen et fortsat fødselsunderskud. Den samlede fertilitet, et mål for det antal børn, 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter, har i årene 2011‑20 ligget ret tæt på regionen. I 2020 var kommunens samlede fertilitet 1.765 og dermed stort set som i regionen (1.757) og lidt højere end på landsplan (1.675). I samme periode har førstegangsfødende i kommunen været 27‑28 år. I 2020 var de 28,0 år og dermed yngre end i regionen (28,7 år) og i hele landet (29,6 år). Mænd i kommunen, der i samme periode blev fædre for første gang, var 30,5 år.

Befolkningen i kommunen var i 2021 lidt ældre end i landet som helhed: Der var 22 % (mod 20 %) på 65 år og derover. Denne gruppe forventes at stige til 28 % i fremskrivningsperioden, mens andelen i den erhvervsaktive alder falder til 56 %. Det betyder, at ældrekvoten i kommunen vil stige til 50 % i 2045 og dermed ventes at ligge midt mellem niveauet i regionen (54 %) og hele landet (43 %).

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Indvandring

Indvandrere og efterkommere udgjorde i 1980 2 % af befolkningen i Slagelse Kommune. I 2021 udgjorde de 12 %, hvilket var højere end i regionen og lavere end i hele landet. Gruppen bestod da af 6.507 indvandrere og 2.977 efterkommere. Næsten tre ud af fire indvandrere (4.744) kom fra ikke-vestlige lande. Heraf havde 18 % oprindelse i Tyrkiet, 13 % i Syrien, 9 % i Libanon og 9 % i Bosnien-Hercegovina. Blandt de 1.763 indvandrere med oprindelse i vestlige lande (omfattende bl.a. alle EU-lande) var 19 % fra Polen, 12 % fra Bulgarien, 11 % fra Tyskland og 10 % fra Rumænien.

Boligforhold

Boligmassen er præget af både parcel-/stuehuse og etageboliger, der i 2020 udgjorde hhv. 38 % og 36 % af det samlede antal boliger. Fritidsboliger udgør 10 % og ligger primært tæt på kysten mod Storebælt og på øerne Agersø og Omø. Knap 60 % af boligerne i kommunen er private ejerboliger, mens 25 % er almene boliger (2020). Det svarer i grove træk til fordelingen i landet som helhed.

Slagelse Kommune rummer en stor andel ældre boliger, der bl.a. ligger i den centrale del af Slagelse. Siden er byen vokset, idet først de indre villakvarterer og etagebyggerier er kommet til. Fra anden halvdel af 1900-tallet er store boligområder blevet opført. Også Korsør og Skælskør voksede betragteligt i den periode.

I dag udgør boliger fra 1960’ernes og 1970’ernes byggeboom omkring en tredjedel af den samlede boligmasse i kommunen. De ældste boliger, opført før 1920, udgør 22 % og befinder sig såvel i de tre gamle købstæder – Slagelse, Korsør og Skælskør – som i mindre byer og landsbyer samt i landområderne.

Kommunen rummer to områder, der i 2020 var på regeringens liste over hårde ghettoområder. I Slagelse Nordby ligger Ringparken, som i 2020 havde knap 2.000 beboere. Boligerne er primært fra 1960’erne og udgør en tæt parkbebyggelse. Udviklingsplanen for området omfatter nedrivninger og salg af almennyttige boliger samt nybyggeri af ungdomsboliger, privatboliger og erhvervsbygninger. I Korsør ligger boligområdet Motalavej med ca. 1.500 beboere, opført som etageblokke i 1950’erne og 1960’erne. Også dette område er omfattet af en helhedsplan, der rummer såvel nedrivninger som nybyggeri.

Boligpriserne ligger en anelse under det samlede niveau for Region Sjælland og dermed en del under det nationale niveau. Således kostede et parcel-/rækkehus gennemsnitligt 10.400 kr. pr. m2 i Slagelse Kommune i 2020, mens det på landsplan kostede gennemsnitligt 14.600 kr. pr. m2.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Slagelse Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger