Beskæftigelse og forsørgelse i 2019 for indbyggerne i hhv. Slagelse Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.
Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Slagelse Kommune, Region Sjælland og hele landet, 2019.
.
Et par kilometer øst for Ottestrup står den gule rapsmark i kontrast til solcelleanlæggets blåsorte overflade. I juni 2018 blev der dyrket raps på 11 % af det samlede landbrugsareal, og Slagelse placerede sig således som den kommune i landet, hvor man dyrkede mest raps.
.
Handelsgaden Rosengade i Slagelses bymidte slår ring om Sankt Mikkels Kirke og munder ud i Gl. Torv, hvor Rosengade møder Klingeberg, Slotsgade og Bredegade. I området findes flere spisesteder, caféer og specialbutikker.
.

Arbejdsmarkedet i Slagelse Kommune er præget af en forholdsvis stor offentlig sektor, som i 2019 gav arbejde til 45 % af alle beskæftigede i kommunen. Det skyldes ikke mindst kommunens to største arbejdspladser, Slagelse Sygehus og Gardehusarkasernen, også kendt som Antvorskov Kaserne. Det private erhvervsliv har en stor variation af virksomheder og er koncentreret i de tre største byer, Slagelse, Korsør og Skælskør.

I lighed med de fleste andre kommuner mistede Slagelse i kølvandet på finanskrisen fra 2008 en del arbejdspladser. Frem til 2013 mistede kommunen godt 3.800 af arbejdspladserne, hvilket svarer til et fald på ca. 11 %. Værst gik det ud over industrien samt bygge og anlæg. I 2019 var det samlede fald i beskæftigelsen næsten indhentet. Det er hovedsagelig den offentlige sektor samt handel og service, der har haft en stigning, mens industrien og bygge og anlæg stadig har færre arbejdspladser end før finanskrisen.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2019 var der 32.951 (16‑64-årige), der arbejdede på 3.704 arbejdssteder i kommunen. Andelen af ansatte i den offentlige sektor var større end i regionen som helhed, mens de øvrige branchers beskæftigelsesandel var mindre.

Primære erhverv

Med 1,5 % af beskæftigelsen spiller de primære erhverv kun en mindre rolle for beskæftigelsen. Foruden gartnerier er de arealmæssigt vigtigste afgrøder byg, hvede og raps. Der er en mindre animalsk produktion af svin og kvæg.

Industrien

Industrien har en andel på 7,9 % af beskæftigelsen, hvilket er lidt under andelen for regionen og for landet som helhed. Langt de fleste industrivirksomheder er mindre, og de er spredt i mange brancher med fødevareindustrien samt metal-, og maskinindustrien som de største.

Blandt de store fødevarevirksomheder er Arla. Slagelse Mejeri er et af koncernens tre danske friskmælksmejerier, og det indgår i Slagelse Mejericenter, som har en central rolle i Arlas danske distribution. Samlet beskæftiger Arla over 300 medarbejdere i Slagelse. Harboes Bryggeri i Skælskør er byens største private virksomhed og Danmarks tredjestørste bryggeri.

Bähncke i Skælskør er en afdeling af den norske fødevarekoncern Orkla Foods. Bähncke producerer og leverer en række af Orklas mærkevarer som Bähncke Sennep og Beauvais syltevarer. Virksomheden beskæftiger ca. 100 medarbejdere i Skælskør.

Inden for maskinindustrien er Nilpeter A/S blandt de største. Nilpeter producerer avancerede etikettrykkemaskiner og sidder på en tredjedel af verdensmarkedet. Ud over fabrikken i Slagelse er der også produktion i USA og Indien. På fabrikken og i hovedsædet i Slagelse var der i 2020 ca. 175 ansatte. Nilpeter kunne i 2019 fejre 100- års jubilæum og har siden grundlæggelsen været familieejet. I dag ledes den af Lars og Peter Eriksen, far og søn, som er tredje og fjerde generation.

Westrup A/S i Slagelse producerer maskiner og komplette anlæg til frø- og kornbehandling. Virksomheden blev grundlagt i 1958 og blev i 2008 overtaget af den indiske partner, der i en årrække havde ejet halvdelen af virksomheden. Westrups maskiner sælges i store dele af verden, og virksomheden har datterselskaber i en række lande, bl.a. USA, Frankrig og Tyskland. I Slagelse beskæftiger Westrup ca. 100 medarbejdere.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Denne sektor tegner sig for 10,7 % af beskæftigelsen, hvilket er noget mindre end andelen for regionen som helhed. Med 6,5 % udgør bygge og anlæg den største andel.

I Skælskør ligger en større afdeling af Norisol A/S, der er specialist i teknisk isolering og oprindelig blev grundlagt i 1977 i Boeslunde uden for Skælskør. Selskabet beskæftiger på landsplan ca. 400 medarbejdere. En anden større virksomhed er EBK HUSE A/S i Slagelse, der leverer nøglefærdige fritidshuse til danskere, tyskere, nordmænd og svenskere. I Tyskland står et datterselskab for produktion og salg. Salget i Norge og Sverige varetages også af datterselskaber. I alt beskæftiger virksomheden ca. 150 medarbejdere.

SK Forsyning A/S er ejet af Slagelse Kommune og har ca. 130 medarbejdere (2020). Selskabets hovedaktivitet er el-, vand- og fjernvarmeforsyning.

Handel, service og oplevelseserhverv

Med 28,7 % af beskæftigelsen udgør handel, service og oplevelseserhvervet lidt mindre andel end i regionensom helhed. Størst er handelsbrancherne med 14,6 %, hvoraf detailhandelen med varehuset Bilka og supermarkedet Kvickly udgør den største del.

Varehuset Bilka i Slagelse er med ca. 400 medarbejdere (heraf nogle på deltid) kommunens største arbejdsplads inden for detailhandelen. Kvickly har også et stort supermarked i Slagelse, der sammen med ca. 50 andre butikker ligger i VestsjællandsCentret, som åbnede i 1969.

I Slagelse ligger også hovedkontoret for varehuskæden Biltema, der i 2020 havde varehuse over hele landet og samlet knap 200 medarbejdere. Blandt de største engrosvirksomheder er de to kødgrossister Kødgrossisten A/S og JN Meat ApS.

Oplevelseserhverv som restauranter, hoteller, forlystelser, fritid og kultur tegner sig for 5,1 %, mens service omfatter 9,0 % af beskæftigelsen. Blandt de største virksomheder inden for service er Jobcenter Slagelse og rengøringsvirksomheden BELFOR Danmark A/S.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor udgør med 6,1 % af beskæftigelsen en noget mindre andel end i regionen som helhed. De fleste virksomheder inden for rådgivning og forretningsservice er mindre og betjener især det lokale erhvervsliv.

Slagelse Kommune er hjemsted for Aarhus Universitets forskningscenter for planteforskning, AU Flakkebjerg, hvor der arbejder ca. 150 medarbejdere, hvoraf omkring halvdelen er forskere. Forskningscenteret ligger på Forsøgsvej syd for Slagelse og har et bygningsareal på 16.000 m2 med moderne laboratorier, klimakamre og drivhuse samt et markforsøgsareal på 175 ha.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Slagelse er suverænt den kommune i Region Sjælland, der har den største andel af offentligt ansatte. Hele 45,0 % af beskæftigelsen tegner denne sektor sig for. Det hænger sammen med, at kommunen er hjemsted for Slagelse Sygehus og Psykiatrien Slagelse, der tilsammen har over 2.700 ansatte.

Hertil kommer Antvorskov Kaserne og Flådestation Korsør. Blandt andre statslige arbejdspladser er Søfartsstyrelsen og en del af Fødevarestyrelsen i Korsør, en afdeling af Miljøstyrelsen i Slagelse og en afdeling ved Korsør af Sund & Bælt Holding. Socialsektoren er med 14,4 % af beskæftigelsen den største offentlige sektor fulgt af sundhedssektoren med 12,9 % og offentlig administration, forsvar og politi med 9,5 %.

Pendling

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Slagelse Kommune i november 2019.
.

Slagelse Kommune har flere ud- end indpendlere. Dagligt pendlede 14.494 i november 2019 til arbejde i andre kommuner, svarende til 40,8 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen. Flest pendlede til kommunerne Sorø (1.879) og København (1.738). Omvendt pendlede 11.926 til fra andre kommuner, svarende til 36,2 % af de beskæftigede på arbejdspladserne i Slagelse Kommune. Flest pendlede fra Kalundborg (1.886) og Næstved (1.869) Kommuner.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

49,8 % af kommunens befolkning var i 2019 i arbejdsstyrken. Det svarer nogenlunde til andelen for regionen og er lidt mindre end andelen for hele landet. De øvrige 50,2 % var især modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige var der en erhvervsfrekvens på 75,7 %, hvilket er under niveauet for både regionen og hele landet.

Socialgrupper, indkomster og formue

Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Slagelse Kommune og hele landet i 2019. BNP-tal er fra 2018.
.

Med en gennemsnitsindkomst på 303.000 kr. (2019) ligger borgerne i Slagelse Kommune noget under landsgennemsnittet på 338.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue på 1.651.000 kr. er også under landsgennemsnittet på 2.102.000 kr. I Slagelse Kommune er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten 25,3 (2019), hvilket er noget mindre end landsgennemsnittet (29,8).

Når BNP pr. indbygger er lavere end på landsplan, skyldes det delvis den store offentlige sektor. Region Sjælland inddeler sine 17 kommuner i tre grupper, og sammen med fem andre vest- og sydsjællandske kommuner hører Slagelse til de socioøkonomisk mest udfordrede.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Slagelse Kommune

Læs videre om

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked