Med sine fjersnitdelte, purpurgrønne blade og rødlilla, tolæbede blomster er engtroldurten let at kende, når den i maj-juni blomstrer over de våde enge ved Studsdal Vig. Engtroldurten er en halvparasit, for selv om den har grønkorn og laver fotosyntese, hæfter dens rødder sig til andre planter for at tiltuske sig ekstra vand og næringsstoffer. Derudover er planten en gammel lægeplante, og I Jylland har man bl.a. lagt under lagnerne for at fordrive lus og lopper.
.
Visne tagrør lyser op langs Studsdal Vig og danner kontrast til de nøgne marker, der rejser sig på bakkerne i baggrunden. Selv om den lilla vig især er kendt for sine planterige strandegne, er kysten også værd at undersøge, da der ofte skyller keramik og redskaber af flint ind fra de druknede Ertebøllebopladser længere ud i vigen.
.

Nordvest for Skærbækværket skærer den lille Studsdal Vig sig ind i kysten og danner rammen om Studsdal Bæks udløb. Vigen kantes af nogle af kommunens fineste strandenge, mens der op langs Studsdal Bæk ligger ferske enge og moser. De kystnære arealer holdes lysåbne ved afgræsning med kreaturer. Derved har de kunnet opretholde en stor mangfoldighed af planter, der ud over typiske strandengs- og moseplanter også huser flere sjældne arter som samel, butblomstret siv, fjernakset star og engtroldurt.

Bevoksninger af ålegræs, søsalat, savtang og blæretang ude på vigens bløde og sandede bund er levested for smådyr som krabber, søstjerner, snegle og muslinger, ligesom de udgør et vigtigt opvækstområde for fx stenbider og forskellige fladfisk.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Fredericia Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster