Antal skoler og elever i Nordfyns Kommune 1970/71 til 2019/20.
.
Lærere og elever er samlet til udendørs fællessang på Nordfyns Højskole i Harritslev. Der er plads til 75 elever på skolen, som består af en blanding af ældre og nyere bygninger. Højskolen giver eleverne muligheden for at fordybe sig i en række forskellige fag, bl.a. inden for livsstil og selvudvikling samt demokrati og bæredygtighed.
.
Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Nordfyns Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.
På den tidligere herregård Østrupgård ca. 3 km sydøst for Otterup ligger Specialcenter Syddanmark, som varetager regionens indsats inden for højt specialiseret socialpædagogisk arbejde med både børn, unge og voksne. Tilknyttet specialcenteret er syv behandlingsinstitutioner, der hver især arbejder med rehabilitering, udvikling og individuelt tilpasset støtte.
.

Uddannelsesniveauet i Nordfyns Kommune er noget lavere end på landsplan. Borgernes beregnede middellevetid er tæt på landsgennemsnittet.

Uddannelse

I 2019 var det 20 % af de 30‑34-årige, der alene havde en grundskoleuddannelse. På landsplan var det tilsvarende 15 %. Mens det i kommunen var 10 % af de 30‑34-årige, der i 2019 havde en lang videregående uddannelse, var det i landet som helhed 23 %. Blandt de fynske kommuner havde Nordfyns i 2019 med 41 % den højeste andel 30‑34-årige, der havde en erhvervsuddannelse. Uddannelsesniveauet er steget siden 1991 og mest hos kvinderne, hvor andelen, der alene har en grundskoleuddannelse, er faldet mest, mens andelen med en lang videregående uddannelse er steget mest.

Grundskoleuddannelse

Den forholdsvis tyndtbefolkede kommune giver problemer med skoledækningen. I 2011 havde kommunen en ny skolestruktur til høring, hvor otte skoler var foreslået nedlagt. Det endte dog med, at kun Klinteskolen og Horsebækskolen lukkede helt. Der blev lavet seks nye skoledistrikter, hvor flere skoler blev lagt sammen med fælles ledelse og på flere lokaliteter.

I Vision 2021 havde kommunen det som prioriteret mål at løfte uddannelsesniveauet for de unge og se 10. klasse som en begyndelse på en uddannelse. Derfor blev kommunens 10. klasse flyttet til Nordfyns Campus i Søndersø, som også huser alle ungdomsuddannelser i kommunen. Skolen drives af Syddansk Erhvervsskole. Flere forsøg på at erstatte lukkede folkeskoler med friskoler er endt med nye skolelukninger. I 2020 var Otterup Realskole den eneste frie grundskole i kommunen. Skolen er grundlagt i 1884 og havde i 2020 210 elever fra 0. til 9. klasse.

Der er fire efterskoler i kommunen. Klintebjerg Efterskole for elever mellem 14 og 18 år med særlige læringsforudsætninger, Nislevgård Efterskole for ordblinde, Efterskolen Flyvesandet med særlig fokus på friluftsliv og en delig Nordfyns Efterskole, som først i 2006 blev til efterskole, men har rødder tilbage til Særslev Højskole fra 1882.

Ungdomsuddannelserne

På Nordfyns Campus i Søndersø finder man foruden 10. klasse også Nordfyns Gymnasium samt HF & VUC Fyn Søndersø. Nordfyns Gymnasium er grundlagt i 1981 som Søndersø Gymnasium og er et alment gymnasium med ca. 475 elever. HF & VUC Fyn Søndersø holder til i Nordfyns Gymnasiums lokaler og har på årsplan omkring 130 kursister. Ud over det almindelige uddannelsessystem rummer kommunen Nordfyns Højskole, der blev etableret i sin nuværende form i 2005.

Sundhed

Et nyfødt barn i Nordfyns Kommune havde 2015‑19 en beregnet middellevetid på 80,7 år. Det er næsten som landsgennemsnittet og lidt under gennemsnittet for Region Syddanmark. Andelen af den voksne befolkning i Nordfyns Kommune, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, var ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 på niveau med andelen i Region Syddanmark og lidt større end i landet som helhed. Andelene med lav fysisk aktivitet og usundt kostmønster var lidt større end landsgennemsnittet.

I Nordfyns Kommune var der i 2018 indlagt 91 patienter pr. 1.000 borgere på et somatisk sygehus, hvilket var klart mindre end i regionen (107) og hele landet (118). Borgerne sygehusbetjenes på det somatiske område primært af Odense Universitetshospital (OUH). I Bogense findes et moderne planlagt sundhedshus. Ud over genoptræningen i sundhedshuset findes der genoptræningscentre i Otterup og i Søndersø.

Socialområdet og forsørgelse

Det socialt betingede udgiftsbehov i Nordfyns Kommune er klart under gennemsnittet for regionen. Med hele landet som 1,00 var indekstallet i 2020 på 0,94 for kommunen og 1,04 for regionen. I 2018 var der 34,5 dagplejepladser og 14,4 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. For den yngste aldersgruppe var antallet af dagplejepladser klart over landsgennemsnittet på 19,4 dagplejepladser, mens antallet af pladser i daginstitutioner for hver 100 børn var klart lavere end landsgennemsnittet på 37,4 pladser.

I 2019 modtog 9,8 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er lidt færre end i regionen (11,4 %) og på landsplan (11,0 %). Ligesom på landsplan er andelen af ældre med fast hjemmehjælp faldet markant siden 2008 (18,3 %). Også andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er blevet lidt mindre gennem de senere år. I 2020 var andelen faldet til 3,3 % og dermed stort set som på landsplan (3,4 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Nordfyns Kommune er lidt mindre end i regionen og landet som helhed. I årene 2016‑19 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 10,5 personer pr. 1.000 indbyggere. I Region Syddanmark blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 13,3 personer og på landsplan 15,5 personer pr. 1.000 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Nordfyns Kommune

Læs videre skole, uddannelse, social- og sundhedsforhold i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg