Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Nordfyns Kommune.

.
Selv i februar var der masser af friske æbler at sortere på Otterup Frugtlager i 1969. Æblerne havde ligget på køl og blev kvalitetssorteret, før de blev pakket til eksport. Igennem 1950’erne og 1960’erne eksporteredes store mængder æbler fra især Fyn til det meste af Europa.
.

Den øgede velfærd, der prægede samfundet især mod slutningen af perioden, betød, at flere havde råd til eget hus, og der blev derfor, på trods af en beskeden befolkningsvækst, anlagt nye beboelseskvarterer. Under Besættelsen påbegyndte besættelsesmagten anlæggelsen af en flyveplads, der dog først senere fik betydning.

Administrativ inddeling

I 1920 var 21 kommuner placeret i det nuværende kommuneareal, som alle lå i Odense Amt. I hhv. 1921 og 1925 blev Skeby-Otterup og Klinte-Grindløse Sognekommuner delt i to. I 1966 blev de 23 kommuner lagt sammen til tre kommuner: Otterup, Søndersø og Bogense.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Ved folketællingen i 1921 var befolkningstallet 25.753 i det område, der i dag er dækket af Nordfyns Kommune. Der skete kun en beskeden befolkningsvækst i perioden, og indbyggertallet lå i 1965 på 26.446. Bogense voksede indtil ca. 1955, hvor byen havde 3.131 indbyggere. Mod periodens slutning var Bogense stadig områdets største by, til trods for at indbyggertallet i 1965 var faldet til 2.925. Befolkningstallene i områderne tæt ved Odense holdt sig nogenlunde konstante i perioden.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Fra 1930’erne blev vejene asfalteret til gavn for biltrafikken. Flere steder blev der anlagt nye veje som fx vejen fra Otterup til de nyanlagte sommerhuskolonier ved Hasmark. Under Besættelsen etablerede den tyske hær en flyveplads ved Beldringe på grænsen til den nuværende Odense Kommune. Flyvepladsen blev efter Befrielsen civil lufthavn for Fyn og Odense. Bogense Havn blev fornyet 1950‑53 med to 625 m lange stenmoler og uddybning til 4,2 m. I 1960’erne udkonkurrerede vejtrafikken områdets to jernbaner, og de blev begge nedlagt i 1966.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Efter lensafløsningen i 1919 blev der etableret flere husmandskolonier på den jord, lenene afgav til staten. Det skete bl.a. ved Uggerslev i 1923 og Ore i 1926. Villabyggerier i Bogense og stationsbyen Otterups vokseværk var de væsentligste tilføjelser til bebyggelsen. I mellemkrigstiden blev der anlagt sommerhusområder ved Hasmark, Tørresø og Bårdesø, og fra 1960’erne blev der anlagt parcelhuskvarterer ved områdets byer. I perioden skete der en omfattende udvikling i landbruget, og der blev etableret og udvidet en del industrivirksomheder i bl.a. Hårslev, Bogense og Søndersø.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Besættelsen

Under Besættelsen etablerede besættelsesmagten en stilling på Enebærodde ud til indsejlingen til Odense Fjord. I 1944 blev der anlagt en militærflyveplads på næsten 3.000 tønder land ved Beldringe med en hangar (i dag: Allesø-hallen). Modstandsbevægelsen udførte sabotageaktioner mod pladsen, bl.a. med sprængning af en gravemaskine, og flyvepladsen kom ikke i drift. I stedet kom den til at fungere som flygtningelejr for tyske flygtninge frem til 1947, hvorefter den blev omdannet til civil lufthavn.

Politik

I sognekommunerne var det fortrinsvis Venstre, der dominerede. I Bogense skiftede borgmesterposten mellem Radikale Venstre og Socialdemokratiet frem til valget i 1966, hvor Radikale Venstre vandt posten.

Mere om politik i kommunen

Social- og sundhedsforhold

Fra 1930’erne ændrede social- og alderdomsforsorg sig. Fattiggårde blev nedlagt for at blive erstattet af alderdomshjem og plejehjem, fx i Otterup i 1937 og i Bogense i 1950. I Bogense blev et nyt sygehus nordøst for byen åbnet i 1930 med 36 sengepladser. I 1960 blev det udvidet betragteligt med bl.a. afdelinger for kirurgisk behandling, fødeklinik, røntgen- og fysiurgisk afdeling samt flere sengepladser.

Mere om skole, uddannelse, social- og sundhedsforhold i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Nordfyns Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1920-1970