I perioden var der to store landsbyer, Buddinge og Gladsaxe, og to mellemstore landsbyer, Mørkhøj og Bagsværd. Udskiftningen fandt sted i 1770’erne. På Lundegård i Buddinge lå der i begyndelsen af 1800-tallet et bomuldsspinderi. Den mindre herregård Hovgården (Bagsværdgård) blev nedlagt i begyndelsen af 1700-tallet.

Administrativ inddeling

Indtil 1662 lå den nuværende Gladsaxe Kommune i Københavns Len, derefter i Københavns Amt. Ved oprettelsen af sogneforstanderskaberne i 1841 blev nabosognene Gladsaxe og Herlev lagt sammen til Gladsaxe-Herlev Sognekommune, som fortsat var beliggende i Københavns Amt.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Befolkningstallet i Gladsaxe Kommunes område har sandsynligvis været stagnerende i 1600-tallet. Fra et tidspunkt, nok ret tidligt i 1700-tallet, begyndte det at stige. Der er ikke præcise kilder før folketællingerne i slutningen af 1700-tallet, men vilkårene i 1600-tallet har ikke været gode med klimaforværring, svenskekrige og epidemier som pest og dysenteri; fx blev Lyngby, Gentofte og Brønshøj ramt af pest i 1654, men ret tit var det sådan, at ét område blev ramt hårdt, mens naboen gik fri. Under alle omstændigheder har kommuneområdets beliggenhed tæt på København nok bevirket, at et befolkningstab hurtigt er blevet erstattet med tilflyttere.

Ved den første rigtige optælling af befolkningstallet i 1787 var der 927 indbyggere i det nuværende kommuneområde. Dette tal var i 1850 steget til 1.536 indbyggere, en vækst, der var noget højere end landsgennemsnittet.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Den nuværende Gladsaxe Kommune omfattede i 1682 to store landsbyer, Buddinge med 20 gårde og Gladsaxe med 15. Hertil kom de to mellemstore landsbyer Mørkhøj med 9 gårde og Bagsværd med 7. Der var ingen huse med jord, men 20 uden jord; heraf lå de fleste i Bagsværd, hvor der var ni.

Landsbyen Gladsaxe blev udskiftet i 1771. Ni gårde blev liggende inde i byen med mere eller mindre skæve lodder. De lå nærmest på række, nogle næsten sammenbyggede, mod syd, vest og nord. Omkring den åbne plads, forten, og mod øst lå en større mængde gadehuse uden jord. Resten af gårdene, knap samme antal, blev flyttet ud langs skellet mod vest og mod nord. Frem til 1850 opstod kun enkelte huse gennem udstykning fra gårdene.

Udskiftningen af Mørkhøj året efter skete på nogenlunde samme måde. Her skete dog det, at nogle af gårdene beholdt jorden omkring deres gård inde i landsbyen, så de var ikke tvunget til at flytte ud, selv om det på længere sigt var ubekvemt at have jorden et stykke fra gården. Da Mørkhøj lå i det nordøstlige hjørne af sine jorder, gav det nogle skæve grunde. I løbet af de følgende år flyttede nogle af gårdene ud på deres udlodder mod sydvest. Mørkhøjgård, som var over dobbelt så stor som de andre gårde, og som lå nordligt i byen, blev sammen med gårdene øst for gaden liggende tilbage, og de tomme grunde blev fyldt ud med jordløse huse. Der var ikke sket udstykninger fra gårdene før 1850, så husene havde ikke mulighed for at få tillagt jord som i mange andre landsbyer.

Buddinges jorder lå ret aflangt nordsyd med landsbyen i den nordlige del. Alligevel valgtes ved udskiftningen i 1770’erne en stjerneudskiftning med ret aflange lodder kombineret med udflyttede, blokudskiftede gårdlodder mod syd og øst. De sidste udgjorde lidt under halvdelen af det samlede antal gårde. På den ene af gårdene mod syd, Lundegård, lå under Napoleonskrigene i begyndelsen af 1800-tallet et bomuldsspinderi. En kile med mindre gårde gik fra bykernen mod sydøst. Heller ikke i Buddinge blev der sat megen jord af til husmænd. Gårdenes udlodder, fx i den nordlige spids op mod Lyngby, blev ved med at høre til gårdene. I 1850 var der ni gårde tilbage i bykernen samt mange jordløse huse.

I Bagsværd fandtes fra 1663 en mindre herregård, Hovgården (Bagsværdgård). Den blev nedlagt og udstykket i fem bøndergårde i begyndelsen af 1700-tallet.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Gladsaxe Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Arkæologi 1536-1850

Se alle artikler om 1536-1850