I både Dragør og Store Magleby blev der opført boliger og sommerhuse til de mange, der brugte jernbanen til pendling. Lokalt gav nærheden til Københavns Lufthavn samt de to forter arbejde til kommunernes befolkning, mens færgeforbindelsen til Sverige mødte stor modstand i 1960’erne.

Administrativ inddeling

I 1920 omfattede Store Magleby og Dragør Kommuner i alt væsentligt det nuværende kommuneareal. Området lå fortsat i Københavns Amt.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Befolkningstallet i Dragør og Store Magleby Kommuner blev mere end tredoblet i perioden, fra 3.082 ved folketællingen i 1921 til 9.924 i 1970. Væksten var størst efter 1945 og skyldtes først og fremmest tilflytning til nye boligområder.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

I 1920 blev en ny tyskproduceret gasbeholder monteret på Dragør Gasværk. Den store gasbeholder kunne rumme 2.000 m3 gas og var i anvendelse helt frem til 1967, hvor den blev erstattet af en lille 5 m3 gasklokke.

.

Dragør Kommune overtog driften af det hidtil privatejede gas-, vand- og elektricitetsværk i 1921. I 1942 begyndte anlæggelsen af Søndre Strandvej, som var en del af en planlagt promenadevej langs Amagers sydkyst. Vejen måtte dog ikke passere Forsvarets arealer, og det planlagte vejforløb blev ikke fuldført.

Amager Landevej blev i 1958 gennemskåret, da startbanerne i Københavns Lufthavn skulle forlænges. En ny vejforbindelse, Englandsvej, blev i stedet ført uden om lufthavnens område.

I 1960 åbnede en færgeforbindelse mellem Dragør og Limhamn i Sverige. Større færger og flere biler på overfarten gjorde det nødvendigt at udvide færgehavnen i 1969.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Byerne blev i perioden i højere grad pendlersamfund til nye arbejdspladser på det nordlige Amager. Lokalt var der kun få større arbejdspladser. De to militære befæstninger, Dragør Fort og Kongelundsfortet, havde en del civilt beskæftigede, og i 1950’erne etablerede Forsvarets Efterretningstjeneste et større anlæg ved Aflandshage med mange ansatte.

De tidligere sommerhuskvarterer nord og syd for Dragør blev i perioden bebygget med villaer, og langs kysten syd for byen opførtes etage- og rækkehusbebyggelserne Engparken 1950‑53 og Strandparken i 1959.

I Store Magleby Kommune blev landbrugsjorden nord for Krudttårnsvej udstykket i årene fra 1920 og frem, men i de første årtier blev der primært opført sommerhuse. Det samme gjaldt i Søvang, der trods sin status som sommerhusområde havde mange fastboende.

En del gartnerier solgte i 1950’erne og 1960’erne deres arealer til byggegrunde, og i stedet flyttede en stor del af grøntsagsavlen til bl.a. Vestegnen. En af årsagerne var åbningen af vejforbindelsen over Sjællandsbroen og Grønttorvets flytning fra Israels Plads til Valby i 1958, der gjorde en placering på den anden side af København mere praktisk.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Besættelsen

Under Besættelsen 1940‑45 opførte den tyske hær en række hangaranlæg i Store Magleby, bl.a. den nuværende idrætshal, Hollænderhallen. Under jødeaktionen i 1943 flygtede op mod 700 danske jøder til Sverige gennem Dragør. De fik hjælp af lokale borgere og fiskere til at komme skjult over sundet. Igennem resten af krigen blev modstandsfolk smuglet til Sverige fra Dragør. I krigens sidste måneder og nogle år frem blev tusinder af tyske flygtninge indkvarteret i fem midlertidige lejre, der dels lå omkring de to byer, dels på det sydvestlige Amager.

Politik

Mens kommunalbestyrelsen i Dragør efter 2. Verdenskrig primært havde socialdemokratisk flertal, var Store Maglebys styre borgerligt. Forskellen afspejlede sig også ved folketingsvalgene, hvor Store Magleby-borgerne typisk stemte konservativt, mens der i Dragør primært blev stemt socialdemokratisk.

I 1960’erne voksede utilfredsheden med færgefarten. Borgere i Dragør frygtede både den øgede trafik gennem byen og planerne om at anlægge en vej igennem de fredede områder syd for byen. Modstanden samlede sig i 1962 i Tværpolitisk Forening, der opstillede som lokalliste til kommunalvalgene.

Dragør Kommune fik den såkaldte Gentoftestatus i 1953, mens Store Magleby Kommune ventede indtil 1965 med at tilslutte sig denne.

Mere om politik og uddannelse i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Dragør Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1920-1970