Færgedrift til bl.a. Grenaa og Rørvig har været en stor del af kommunens og navnlig Hundesteds historie. Her ses færgen Columbus, der efter at have sejlet fra Kulhuse lægger til kaj i den lille havn i Sølager. Færgen sejler kun i sommerhalvåret.
.
Tabel. Erhvervsfordelingen i 1976, 1990, 2000 og 2006 i Halsnæs Kommune.
.

Byerne Hundested og Frederiksværk blev i perioden stadig større og voksede sammen med de omgivende byer og landsbyer. Grenaa-Hundestedfærgen måtte lukke. Til gengæld blev Halsnæs Kommune et endnu mere attraktivt sommerhusområde.

Administrativ inddeling

Efter Kommunalreformen i 1970 udstrakte det nuværende kommuneareal sig på to kommuner, Hundested og Frederiksværk, hvor Melby, Kregme-Vinderød og Ølsted Sognekommuner blev forenet med Frederiksværk i Frederiksværk Kommune. En mindre del af Frederiksværk blev i 1972 indlemmet i Hundested Kommune, og i 1975 blev også Hesselø indlemmet i Hundested Kommune. Ellers skete der ingen ændringer i de administrative grænsedragninger frem til 2007.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Befolkningen voksede fra 21.060 i 1970 til 30.798 i 2007. Frederiksværk voksede mellem 1970 og 2007 fra 8.903 til 12.065 indbyggere, Hundested, der voksede sammen med Lynæs, fra 5.443 til 8.874.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Bedre vejføring, busruter og jernbanen gjorde egnen attraktiv for pendlere til hovedstaden. Grenaa-Hundested-færgen lukkede i 1996, og pga. et milliontab søgte den daværende Hundested Kommune om økonomisk støtte. Færgeruter forbandt Hundested med Rørvig samt Sølager med Kulhuse om sommeren.

Efter 1970 blev forsyningen ensrettet og sammenlagt, bl.a. blev 30 vandværker i Frederiksværk i 1974 reduceret til ti i 1994, og i 1985 åbnede et multiværk ved Frederiksværk.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Andelen af ansatte inden for handel og serviceerhverv samt i den offentlige sektor voksede fra 1976 til 2006 til at være næsten to tredjedele af de arbejdende, mens industriens andel blev halveret til 17 %, og andelen ansat i primære erhverv faldt fra 4 % i 1976 til ca. 1 % (se tabel).

Stålvalseværket i Frederiksværk forblev kommunens største arbejdsplads. Det gik konkurs i 2002, men genåbnede sidenhen. Egnen omstillede sig til lettere industri og højteknologi, og industrien blev også en turistressource, bl.a. med Industrimuseet Frederiks Værk fra 2004.

Halsnæs Kommune var i perioden et af Nordsjællands største sommerhusområder.

I 1991 flyttede de første beboere ind i Økosamfundet Dyssekilde øst for Torup.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik og religion

Hundested havde socialdemokratiske borgmestre i årene 1970‑2007; ligeledes i Frederiksværk 1970‑82, 1986‑96 og 1998‑2007. Partiet fik også flest stemmer ved folketingsvalgene. I 2007 blev den nye kommunes første borgmester socialdemokraten Helge Friis, der havde været borgmester i Frederiksværk siden 1998.

Den katolske kirke holdt i perioden sommergudstjenester i Asserbo. I 2002 indviede Frikirken Salem, der er en del af Det Danske Missionsforbund, en ny bygning i Frederiksværk.

Uddannelse og social omsorg

Trods et øget befolkningstal blev der ikke bygget nye skoler. I stedet fik de eksisterende otte folkeskoler tilført flere elever. Forældre fra Økosamfundet Dyssekilde etablerede i år 2001 Halsnæs Lilleskole i Torup. Frederiksværk Gymnasium & HF åbnede i 1981.

Frederiksværk Sygehus lukkede i 1985. Arresødal Hospice åbnede i 2005, og i 2006 åbnede Arresødal Privathospital, som lukkede i 2011.

Mere om politik, religion, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Halsnæs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007

Eksterne links