Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Odsherred Kommune.

.
Fællesspisning på kolonien Skansen ved Skansehage i 1983. Den tidligere karantænestation blev købt af Københavns Lærerforening i 1930’erne og omdannet til en feriekoloni, hvor københavnske skolebørn hver sommer kunne få frisk luft og ordentlig mad. Efterhånden er det dog i højere grad fællesskabet og hyggelige aktiviteter, der står på menuen.
.

Mange landbrug blev sammenlagt og beskæftigede dermed færre. Byerne blev udvidet med nye parcelhuskvarterer, og også sommerhusområderne udvidedes og tiltrak hver sommer mange feriegæster. Disse samt færgeoverfarten mellem Sjællands Odde og Jylland betød, at der kom betydelig mere trafik gennem kommunen igennem perioden.

Administrativ inddeling

De 11 kommuner, som lå i området, blev ved Kommunalreformen i 1970 lagt sammen til tre. Nykøbing Købstadskommune og Rørvig Sognekommune blev til Nykøbing-Rørvig Kommune. Odden, Højby, Nørre Asmindrup, Egebjerg og Vig Sognekommuner blev lagt sammen til Trundholm Kommune, og endelig blev Asnæs, Vallekilde-Hørve, Fårevejle og Grevinge til Dragsholm Kommune. De blev alle placeret i Vestsjællands Amt. Senere samme år blev Nykøbing-Rørvig Kommune udvidet mod syd på Trundholm Kommunes bekostning, så Annebjerg Stræde og Odsherredvej dannede kommunegrænsen helt i syd, men hvor området omkring Hørløkkegård lidt længere mod vest dog også kom med til kommunen. Yderligere grænseændringer skete ikke før Strukturreformen i 2007.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

I perioden steg befolkningstallet fra 26.245 indbyggere i 1970 til 32.739 i 2005. Stigningen fandt primært sted indtil slutningen af 1980’erne, hvorefter befolkningstallet stagnerede eller kun steg langsomt. Som en af landets store sommerhuskommuner fordobledes indbyggertallet om sommeren.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Den stigende trafik til Odden Færgehavn og de stadigt voksende sommerhusområder ledte til, at Kirkeåsvejen blev etableret som motortrafikvej fra Vig til Lumsås i 1986. Herefter blev vejen ad flere omgange udbygget og forlænget, hvilket lettede trafikken til færgen og gjorde det nemmere for sommerhusgæsterne at komme til det nordlige område.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Beskæftigelsen inden for landbruget faldt som følge af mekanisering og sammenlægninger. Det var dog stadig et vigtigt erhverv i kommunen og optog store arealer. De industrivirksomheder, der blev anlagt i den foregående periode, var fortsat aktive.

Asnæs, Vig og Nykøbing S fastholdt deres position som hovedbyer. Samtidig voksede flere af de mindre byer i 1970’erne med nye parcelhuskvarterer, fx Havnebyen og stationsbyerne Højby og Grevinge. De tidligere årtiers voldsomme vækst i sommerhusbyggeri blev bremset af 1970’ernes og 1980’ernes økonomiske lavkonjunkturer. Turismen blev dog fortsat brugt til at skabe vækst i området fra både privat og offentlig side.

Sommerland Sjælland åbnede i 1985, og Vig Festival blev afholdt første gang i 1996. Sidst i perioden begyndte det arbejde, der i 2015 mundede ud i, at Odsherred blev udpeget som Danmarks første UNESCO Geopark. Ved periodens slutning var Odsherred Kommune den danske kommune med flest sommerhuse.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Odsherred Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007