Tabel. Erhvervsfordelingen 1976, 1990, 2000 og 2006 i Rudersdal Kommune.
.

Overvågningsarbejdet er i gang i operationsrummet i Vedbækbunkeren i 1985. Flyvevåbnets hovedkvarter var i 1952 flyttet til den nyerhvervede ejendom Henriksholm i Vedbæk, og i 1959 blev Vedbækbunkeren taget i brug. Bunkeren på 3.000 m2 fordelt på tre etager var dækket af 1,75 m beton. Fra 1971 til 2006 brugte Flyvevåbnet bl.a. bunkeren til overvågning af luftrummet over Danmark som del af NATOs nye kontrol- og varslingssystem. I 2015 blev bunkeren forseglet og dækket med jord, og i dag er der opført boliger i området.

.

I perioden skete en begrænset befolkningsvækst i kommunen. Der var ikke større infrastrukturelle ændringer, men antallet af pendlere ud af kommunen steg.

Administrativ inddeling

Kommunalreformen i 1970 førte ikke til ændringer, og herefter eksisterede Birkerød og Søllerød fortsat som selvstændige kommuner, den første tilknyttet Frederiksborg Amt, den sidste tilknyttet Københavns Amt. Endnu et område af Birkerød Kommune – stykket nord for Isterød, der i dag er del af Hørsholm Kommune – blev skåret væk i 1972, hvorefter Birkerød og Søllerød Kommuner tilsammen fik de ydre grænser, som Rudersdal Kommune har i dag.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Fra 1970 til 1976 steg befolkningstallet fra 52.012 til 54.529 for derefter at falde til 51.296 i 1995. I 2007 havde den nye Rudersdal Kommune 53.910 indbyggere.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Vedbæk Havn blev udvidet endnu en gang 1988‑91.

I 1980’erne udbyggede Birkerød Kommune naturgas- og kraft-varmeanlæg, mens Søllerød fik naturgas.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Birkerød var det største bysamfund efterfulgt af Trørød, Gammel Holte, Nærum, Vedbæk og Søllerød. Der var fortsat en smule landbrug omkring Holte samt fiskeri ved Vedbæk. I 1976 var 0,9 % ansat i primære erhverv, landbrug og fiskeri, og det var faldet til 0,6 % i 2006. Industrien beskæftigede 14,3 % i 1976 og 8,9 % i 2006, mens transport, bygge og anlæg faldt fra 10,9 % til 8,6 %. Serviceerhvervene steg fra 73,8 % i 1976 til 82,0 % i 2006 (se tabel). Omkring to tredjedele af befolkningen pendlede ud af den nuværende kommune, og to tredjedele af arbejdspladserne var besat af indpendlere.

I 1971 flyttede NATOs luftrumsovervågning til Forsvarskommandoen i Vedbæk, der var åbnet i 1969. Da alle de militære funktioner flyttede til København i 2006, mistede kommunen en af sine største arbejdspladser. Turismen fik nye udfoldelsesmuligheder, bl.a. med åbningen af Søllerød Golfklub i 1973 og gastroturisme. Søllerød Kro fik i 1987 en Michelinstjerne – som en af de første i Danmark – og har haft sin nuværende stjerne siden 2007.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik, uddannelse og social omsorg

Ved folketingsvalg stemte Søllerød og Birkerød Kommuner ens: Ved jordskredsvalget i 1973 stemte flest på Fremskridtspartiet, i 1975 på Venstre samt i 1977 og 1979 på Socialdemokratiet. Derefter stemte de to kredse konservativt til og med 1994, hvorefter Venstre fik flest stemmer.

Borgmesterposten i Birkerød skiftede mellem Venstre og Det Konservative Folkeparti, mens Søllerød havde konservativ borgmester indtil 1985, hvorefter Venstres Erik Fabrin overtog borgmesterposten og bestred fortsat posten i den nye Rudersdal Kommune fra 2007.

I 1984 ramte en miljøsag Søllerød Kommune, da virksomheden Ercopharm i flere år havde udledt giftgassen metylbromid over tilladt grænseværdi. Sagen kostede den konservative Elo Hartig posten som udvalgsformand og den konservative Birgitta Broberg borgmesterposten året efter.

Fra midt i 1970’erne var det nødvendigt med skolelukninger, og bl.a. Gl. Holte Skole lukkede i 1988, og Rundforbiskolen i 1991, mens nye skoler åbnede, fx Trørødskolen i 1973 og Vedbæk Skole i 1980. Nærum Gymnasium åbnede i 2003, efter at det private Holte Gymnasium var lukket i 1996.

Mere om politik, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Rudersdal Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007