Med sine blåviolette blomster adskiller røllikegyvelkvæler sig tydeligt fra de andre danske gyvelkvælere, som har gullige, brunlige eller rødlige blomster. Arten er formentlig ikke naturligt hjemmehørende i Danmark, men er forvildet. Selv om den også blev fundet ved Hellesklint på Røsnæs i 1997, vokser røllikegyvelkvæler i dag sandsynligvis kun vildt ved Hald Strand.
.

Ved Hald Strand mellem Hundested og Liseleje ligger et af de få steder på Halsnæs Kommunes nordkyst, der er friholdt for sommerhusbebyggelse. Plantelivet omfatter dueskabiose, hjertespand, uldbladet kongelys og plettet kongepen, men området er bedst kendt som det eneste danske voksested for den fredede røllikegyvelkvæler; en plante, der snylter på rødderne af alm. røllike.

Derudover rummer området flere specielle insekter, som er tilknyttet lysåbne, tørre græsarealer. De omfatter bl.a. lille ildfugl, engrandøje, seksplettet køllesværmer og den sjældne blåhatjordbi.

For at sikre udsynet og adgangen til Kattegat blev 0,9 ha af Hald Strand fredet i 1979.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Halsnæs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster

Eksterne links