Fra Lemvig Marina mellem Lemvig og Gjellerodde er der god udsigt til overdrevene og landbrugsarealerne i det højtliggende istidslandskab på østsiden af Lem Vig.
.

Selv om det åbne land i Lemvig Kommune i høj grad præges af landbrug, har naturen også fundet plads. Tilsammen dækker de lysåbne naturtyper 4.325 ha, svarende til knap 9 % af kommunens areal.

Med hhv. 1.153 og 1.084 ha udgør strandenge og moser de største andele. Strandenge findes overvejende på Harboøre Tange og videre langs Limfjordskysten til Gjeller Odde. Moserne er derimod mere spredt fordelt, om end større moseområder bl.a. findes omkring Gjeller Sø, Hornsø og Indfjorden samt i Klosterhedens smeltevandsdale. De ferske enge og hederne udgør hhv. 856 og 721 ha. Vidtstrakte enge ses fx langs Flynder Å, mens hederne især findes i Klosterheden og langs den nordlige Vesterhavskyst. Med 511 ha udgør overdrevene den mindste andel. De fleste overdrev ligger langs Limfjordskysten, ved Veserne og Ferring Sø samt langs den sydlige del af Vesterhavskysten.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Lemvig Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land