Naturen i Lemvig Kommune rummer store værdier, som kommunen ønsker at bevare. Samtidig skal naturen danne rammen om et godt og bredt friluftsliv.

De største og vigtigste naturområder er beskyttet af fredninger eller udlagt som Natura 2000-områder og statsskov. For at forbedre spredningsmulighederne for dyr og planter er områderne forbundet af spredningskorridorer, som strækker sig op til Nissum Bredning langs Vestkysten og fra Bækmarksbro gennem Klosterheden.

Sammen med sine nabokommuner arbejder Lemvig Kommune på at få den 4.759 km2 store Geopark Vestjylland godkendt som UNESCO Global Geopark. Det skal skabe opmærksomhed om kommunernes geologi, herunder Bovbjerg Klint samt den særlige kystudvikling, som bl.a. omfatter flere bugtlukninger.

Kommunen vil markedsføre Lemvig som en frilufts- og oplevelseskommune, hvilket skal gøre den mere attraktiv som både bosætningskommune og turistdestination. For at styrke friluftslivet skal der bl.a. etableres flere stier samt faciliteter som borde, bænke, sheltere og toiletter.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

En stor del af naturen i Lemvig Kommune er beskyttet på forskellig vis. Således er 3.226 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 5.946 ha, svarende til knap 12 % af kommunens areal. Derudover rummer kommunen en række naturfredninger, hvoraf fredningerne af Harboøre Tange på 2.163 ha, Bøvling Klit på 511 ha, Kabbel og Lemvig Sødal på 358 ha samt Krogshede Enge på 255 ha er de største. Næsten alle områderne ligger inden for kommunegrænsen, og kun fredningen af Bøvling Klit må deles med Holstebro Kommune i syd.

Af kommunens tre Natura 2000-områder deles Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø samt Nissum Fjord med nabokommunerne, mens Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage holder sig inden for kommunegrænsen. I havet ud for kommunens vestkyst i syd ligger desuden det 6.354 ha store Natura 2000-område Sandbanker ud for Thorsminde. Ud over Natura 2000-områderne rummer kommunen også to Ramsarområder, som begge deles med nabokommunerne i hhv. nord og syd.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Lemvig Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning